8,3 C
Warszawa
piątek, 23 lutego, 2024

Fulbright Senior Award

Program umożliwia realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.
Rodzaj wsparcia:
STYPENDIUM
Wysokość wsparcia:
1. Stawka miesięcznego stypendium na utrzymanie: 3.000 – 4.100 USD.
2. Stypendium może obejmować również:
– ryczałt na pokrycie kosztów podróży do i z USA (1500 USD);
– jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD);
– miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD);
– pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą, np. uczelnianym ubezpieczeniem medycznym (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy);
– dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.
Czas trwania projektu:
3-10 miesięcy.
Partner zagraniczny:
TAK
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Osoby zatrudnione w polskich instytucjach akademickich i naukowych.
Stypendium skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora.
Wnioski mogą składać osoby, które:
1. Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego, polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielonej karty). 2. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora w momencie składania wniosku.
3. Są pracownikami działających w Polsce: uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych, instytutów badawczych, międzynarodowych instytutów naukowych, Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polskiej Akademii Umiejętności i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. W celu sprawdzenia, czy instytucja macierzysta osoby zainteresowanej składaniem wniosku o stypendium Fulbrighta znajduje się w wykazie należy skorzystać z wyszukiwarki Instytucje systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
4. Są zatrudnione w jednej z ww. wskazanych instytucji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
5. Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego (na poziomie minimum B2).
6. Spełniają wymogi formalne wizy J Research Scholar.
7. Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie wniosku jest krótszy niż 5 lat.
8. Preferowane są osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przebywały w USA krócej niż 9 miesięcy.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Realizacja samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucji goszczącej w USA (tj. w uczelni, instytucie badawczym non-profit lub instytucji rządowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki).
Przyjmowane są zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem programu jest  Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.
Wnioskodawcy, których projekt dotyczy badań podstawowych i którzy planują po powrocie ze stypendium dalej rozwijać współpracę z amerykańskim partnerem, mogą ubiegać się o dodatkowe środki finansowe w ramach tzw. komponentu badawczego.
Przez cały okres grantu stypendyści i stypendystki są objęci podstawowym planem opieki zdrowotnej, zgodnym z wymogami wizy J-1 – Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE). Plan opieki zdrowotnej ASPE nie obejmuje towarzyszących członków rodzin.
Planowana liczba stypendiów Fulbright Senior Award 2025-26: 16.
Kandydaci i kandydatki, których projekt zgłaszany do Fulbright Senior Award mieści się w zakresie badań podstawowych – czyli dotyczy prac empirycznych lub teoretycznych mających na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne – mogą ubiegać się o finansowanie tzw. komponentu badawczego po zakończeniu stypendium Fulbrighta i powrocie do jednostki macierzystej.
Niniejszy komponent jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).
Termin składania wniosków: 
5 czerwca 2024, do godz. 15:00
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie Fulbright Poland
Kontakt

Temat: STYPENDIA DLA NAUKOWCÓW W USA
Wysokość wsparcia: 1. Stawka miesięcznego stypendium na utrzymanie: 3.000 – 4.100 USD. 2. Stypendium może obejmować również: - ryczałt na pokrycie kosztów podróży do i z USA (1500 USD); - jednorazowy dodatek na przeprowadzkę oraz zagospodarowanie w USA (1300 USD); - miesięczny dodatek na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu badawczego, zakup pomocy naukowych lub udział w konferencjach (300 USD); - pokrycie kosztów związanych z obowiązkowymi opłatami wymaganymi przez instytucję goszczącą, np. uczelnianym ubezpieczeniem medycznym (zależne od wysokości opłat i dostępnych funduszy); - dodatek na pokrycie kosztów utrzymania rodziny (250 USD miesięcznie na każdego towarzyszącego członka rodziny) oraz ryczałt na pokrycie kosztów podróży rodziny do i z USA (1500 USD dla każdego towarzyszącego członka rodziny), jeśli towarzyszy stypendyście przez minimum 80% pobytu w USA. Chęć wyjazdu z rodziną musi zostać zgłoszona w formularzu zgłoszeniowym.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Tak
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • stypendium

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

41,457PolubieńLubię
717ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze