POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

10.000 zł.
konkurs na prace na temat obszarów wiejskich
W ramach konkursu nagradzane są prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a także prace przedstawiające dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 10.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne – autorzy prac.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Prace w dwóch kategoriach:
a) Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
b) Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Cele:
a) promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
b) popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
c) prezentacja dorobku polskiej wsi;
d) promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
e) inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
f) wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
g) wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Zgłaszać można wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
Kontakt:  
Sylwia Konopacka-Bąk
konkurs@fdpa.org.pl
T: 695 116 110; 22 864 03 90

Ważne konkurs na prace na temat obszarów wiejskich
Wysokość wsparcia 5.000 zł.
Budżet programu 10.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda