KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, ROLNICTWO I WIEŚ

Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

10.000 zł.
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
W ramach konkursu nagradzane są prace naukowe (m in. prace doktorskie) oraz popularno-naukowe prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi a także prace przedstawiające dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 10.000 zł.
Wysokość wsparcia: 5.000 zł (w każdej z dwóch kategorii konkursowych).
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby fizyczne – autorzy prac.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi.
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
Preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.
Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Konkurs jest objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Cele:
a) promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
b) popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
c) prezentacja dorobku polskiej wsi;
d) promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
e) inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
f) wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
g) wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
Zgłaszać można wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze 2 wyróżniające się opracowania.
Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
Kontakt:  
Jakub Zieliński
j.zielinski@fdpa.org.pl
T: 695 116 110; 22 864 03 90.

Ważne ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Wysokość wsparcia 5.000 zł (w każdej z dwóch kategorii konkursowych).
Budżet programu 10.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}