POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Społecznik Roku

NAGRODY DLA OSÓB AKTYWNYCH SPOŁECZNIE
Celem konkursu jest nagrodzenie osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).
Opis:  
Konkurs o tytuł “Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska” jest organizowany przez Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.
Partnerem Merytorycznym Konkursu jest Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).
Partnerem Głównym Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW).
Konkurs ma promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.
Cel: nagrodzenie osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.
Kandydata można zgłosić w ramach kategorii:
– zaangażowanie lokalne,
– zaangażowanie ogólnopolskie,
– zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.
Istnieje możliwość zgłoszenia dwóch wniosków dotyczących tej samej osoby: w kategorii zaangażowanie lokalne i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19 lub w kategorii zaangażowanie ogólnopolskie i kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19.
Nie można zgłosić kandydata jednocześnie w kategorii zaangażowanie lokalne i zaangażowanie ogólnopolskie.
Kandydaci są oceniani wg następujących kryteriów:
– skuteczność działania,
– współpraca i angażowanie innych ludzi,
– kreatywność,
– pomysłowość działań i rozwiązań,
– czas i zasięg działania (w przypadku kandydatów zgłoszonych w kategorii zaangażowanie społeczne w czasie epidemii COVID-19, kryterium czasu działania nie jest brane pod uwagę).
Źródło / Termin składania wniosków:
30 września 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o konkursie
Kontakt:  
http://www.filantropia.org.pl/kontakt

Ważne NAGRODY DLA OSÓB AKTYWNYCH SPOŁECZNIE
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}