POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wygraj Rodzinne Wakacje

50.000 zł.
dotacje na wakacje dla rodzin
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie rodzinnego wyjazdu na wakacje rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego. Wniosek może złożyć osoba fizyczna – przedstawiciel danej rodziny.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 5.000 zł.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoba fizyczna – przedstawiciel podmiotu rodzinnej opieki zastępczej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie rodzinnego wyjazdu na wakacje rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ernst & Young.
Cele konkursu:
1. Odpowiedź na bieżące potrzeby rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
2. Umożliwienie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka zorganizowanie rodzinnych wyjazdów wakacyjnych.
3. Integracja rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, wzmacnianie relacji.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kampanii promocyjnej rodzicielstwa zastępczego. Uczestnicy konkursu tworzą koncepcję kampanii promocyjnej (w tym jej główne hasło) oraz przygotowują filmik (maks. 3 minuty), który może posłużyć rozpropagowaniu idei rodzicielstwa zastępczego. W przygotowaniu pracy konkursowej muszą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny.
Wyjazd wakacyjny, o którego wsparcie ubiega się rodzina, musi być wyjazdem rodzinnym (organizatorzy nie finansują wyjazdów każdego dziecka osobno).
Komisja konkursowa ocenia przesłane prace w następujących kategoriach:
– zgodność z tematem,
– pomysłowość,
– współpraca wszystkich członków rodziny przy tworzeniu pracy,
– koszty projektu wakacyjnego (rzetelność przygotowanego budżetu, realność kosztów, wkład własny itp.),
– ocena autorska członków Komisji.
Termin składania wniosków:
28 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja-pomoc-wygraj-rodzinne-wakacje
Kontakt:  
Fundacja EY
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
T: 22 557 67 05
marcelina.cieslak@pl.ey.com

Ważne dotacje na wakacje dla rodzin
Wysokość wsparcia maks. 5.000 zł.
Budżet programu 50.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}