AKTUALNE TEMATY

Kolejny nabór o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” już wkrótce

Operatorzy programu „Pożyczki na kształcenie” poinformowali, że kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki zostanie przeprowadzony według nowej formuły i rozpocznie się w listopadzie 2019 r.
Kolejne nabory uruchamiane będą co miesiąc, co do zasady w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca, w godzinach porannych.
Projekt „Pożyczki na kształcenie” stanowi pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i umożliwia uzyskanie nieoprocentowanej pomocy zwrotnej (preferencyjnej pożyczki do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych z możliwością częściowego umorzenia – do 20-25%). Co ważne pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, itp.).
W porównaniu z poprzednimi naborami zmianie ulegną również zasady dotyczące dopuszczalnych terminów rozpoczęcia formy kształcenia. W nadchodzących naborach możliwe będzie złożenie wniosku o pożyczkę na formę kształcenia, która rozpocznie się nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek lub formę kształcenia rozpoczętą w okresie do trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku.
Operatorami projektu są Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
Szczegółowe informacje na temat najbliższego naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej operatorów projektu „Pożyczki na kształcenie”.

Źródło: inwestujwrozwoj.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}