26,3 C
Warszawa
czwartek, 21 września, 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – Infrastruktura Bibliotek

W ramach programu można uzyskać dotacje na zadania związane z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 100.000 mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie mogą składać samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
84.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
500.000 – 2.250.000 zł.
– Grupa I wnioskodawców = 85%,
– Grupa II wnioskodawców = 75%,
– Grupa III wnioskodawców = 65%.
Wkład własny:
Minimalne progi wkładu własnego:  – Grupa I wnioskodawców = 15%,  – Grupa II wnioskodawców = 25%,  – Grupa III wnioskodawców = 35%. Wnioskodawcę zalicza się do właściwej grupy na podstawie stosunku wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G) do wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg), wg danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków.
Czas trwania projektu:
Od 2024 r., maks. 36 miesięcy (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres realizacji może zostać wydłużony maks. o 12 miesięcy).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska bez ograniczenia liczby mieszkańców oraz gmina miejska do 100.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Budowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki.
Informacje dodatkowe:  
Organizatorem naboru wniosków jest Instytut Książki.
Nabór wniosków odbywa się w ramach Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025” Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz).
NPRCz jest jednym z programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cele:
1. Dostosowanie bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej.
2. Stworzenie warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych.
3. Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek w każdym naborze wniosków na jedno zadanie, a jednym zadaniem może być objęta tylko biblioteka główna lub jedna filia.
W pierwszym roku realizacji zadania wnioskodawca ma obowiązek wnioskować o co najmniej 30% całkowitej kwoty dofinansowania.
Termin składania wniosków: 
10 października 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Anna Zagórska
T: 694 268 148
email:

Beata Najbar
T: 12 61 71 911, 509 868 356
email:

Temat: GRANTY NA ROZWÓJ BIBLIOTEK
Wysokość wsparcia: 500.000 - 2.250.000 zł.  - Grupa I wnioskodawców = 85%, - Grupa II wnioskodawców = 75%, - Grupa III wnioskodawców = 65%.
Budżet naboru wniosków: 84.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
696ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze