AKTUALNE TEMATY

mFundacja przyznała ponad 80.000 zł dotacji dla matematycznych projektów edukacyjnych

Zarząd Fundacji mBanku przyznał ponad 80.000 zł dotacji na realizację 6 następujących matematycznych projektów edukacyjnych.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, na projekt „I Ty zostaniesz olimpijczykiem”.
Cykl warsztatów i wykładów, które wspierają rozwój umiejętności matematycznych uzdolnionych uczniów z województwa lubelskiego. Zajęcia mają przygotować uzdolnioną młodzież do konkursów matematycznych i programistycznych takich jak Olimpiada matematyczna, Kangur, Bóbr czy  Konkurs programistyczny.  Uniwersytet przeprowadzi też własny konkurs matematyczny – “Ligę zadaniową”. Zajęcia umożliwią integrację środowiska młodych miłośników matematyki z województwa. Będą  platformą wymiany wiedzy, pomysłów i twórczych rozwiązań z zakresu trudnych problemów matematyki.
Organizatorzy planują także różnorodne działania popularyzujące matematykę.  Przeprowadzą prelekcje oraz warsztaty poświęcone zastosowaniom matematyki, w szczególności  algorytmiki i programowania dla młodzieży szkolnej. Przewidują też spotkania z nauczycielami matematyki, poświęconych pracy z uczniem zdolnym. W realizacji projektu uczestniczyć będą studenci i pracownicy UMCS, nauczyciele szkół partnerskich oraz zaproszeni wykładowcy.
Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na realizację „Ligi MiNI Akademii Matematyki 2019/20”
mFundacja wsparła projekt po raz trzeci. Dofinansowanie posłuży m.in. rozwojowi  stworzonej na potrzeby Ligi platformy internetowej. Liga MiNI to seria konkursów, w których uzyskany przez ucznia wynik zależy od poprawności  odpowiedzi oraz szybkości jej udzielenia. Uzyskane w poszczególnych konkursach wyniki sumują się. Poszczególne konkursy różnią się liczbą i tematyką zadań, stopniem trudności i czasem trwania. Rundy konkursu będą rozegrane w terminach zajęć MiNI Akademii Matematyki na PW. Jest to cykl zajęć popularyzujących matematykę, organizowany przez Wydział MiNI PW od 2010 roku. Do tej pory odbyły się 82 wykłady i następujące po nich warsztaty, w każdych zajęciach uczestniczy 100-250 uczniów. Podobne zajęcia prowadzone są przez Wydział MiNI PW w szkołach w Radzyminie, Pruszkowie i w Płońsku. Oprócz tego przewidziano przeprowadzenie MiNI konkursów matematycznych podczas wydarzeń popularyzujących matematykę na PW i w wybranych szkołach na terenie Polski. Zaplanowano również modernizację systemu informatycznego, która pozwoli na sprawniejsze zarządzanie konkursami. Modernizacja pozwoli też udostępnić platformę internetową nauczycielom, którzy będą mogli w szkołach tworzyć własne serie konkursów matematycznych.
Stowarzyszenie Białogardzkich Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych na projekt „Matematyka Językiem Świata”
Projekt dla uzdolnionych matematycznie uczniów klas V-VI szkół podstawowych. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela opracowują zajęcia, których celem będzie np. wyjaśnienie w ciekawy i przystępny sposób zagadki matematycznej i ukazanie zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zajęcia zostaną sfilmowane i przekazane współpracującym szkołom z zagranicy- ze Szwecji i Francji. Celem przesłanych filmów będzie ukazanie uczniom, że na całym świecie matematyka jest potrzebna i w każdym kraju zapisy matematyczne są jednakowe. Filmy będą też  zaprezentowanie społeczności szkolnej podczas  lekcji filmowej w bibliotece.
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze ,,Ojcowizna” w Tuszowie Narodowym na projekt „Zrozumiem matematykę ,poradzę sobie w życiu”
Plenerowe oraz klasowe warsztaty matematyczne dla wszystkich uczniów dwóch klas pierwszych w Szkole Podstawowej w Tuszowie Narodowym. Uczniowie poprzez zabawę oraz działania praktyczne nabędą umiejętności szacowania oraz dokładnego mierzenia długości , objętości, ważenia, odczytywania czasu, dokonywania obliczeń pieniężnych. Na warsztatach plenerowych oszacują i różnymi sposobami zmierzą długość boiska, ogródka, chodnika, obwód drzewa, czy wybranych elementów na placu zabaw. Podczas „Dnia leśnych zabaw matematycznych” wykorzystają drzewa, pnie, żołędzie, szyszki do pomiarów.
Podczas warsztatów klasowych w urządzonych kącikach matematycznych dzieci będą bawiły się w takie zabawy jak „Ekosklep”, „Nasza kuchnia”, „Czas to pieniądz”, „Biuro projektowe”. Będą nabywać matematyczne umiejętności praktyczne. Dodatkowo dzieci poprzez zabawę i rysunki będą rozpoznawać, szukać, odwzorowywać figury geometryczne odnalezione w najbliższym otoczeniu: na boisku, w ogródku, w szkole. Zwieńczeniem projektu będzie „Dzień matematyki” i konkurs matematyczny.
Polskie Towarzystwo Matematyczne na XVII edycję Śląskiego Konkursu Matematycznego.
Konkurs dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego. Jest on pomostem między Wojewódzkimi Konkursami Przedmiotowymi adresowanymi do uczniów szkół podstawowych, a Olimpiadą Matematyczną. Składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finału. Zawody szkolne organizowane są samodzielnie przez szkoły, zaś zawody rejonowe i finałowe przez komitety organizacyjne konkursu. Na każdym etapie uczestnicy rozwiązują po pięć zadań. Podczas finału konkursu organizowane są warsztaty dla nauczycieli (opiekunów) uczestników.
Ważną częścią konkursu jest uroczyste zakończenie, podczas którego, poza wręczeniem dyplomów i nagród finalistom, zaproszony gość wygłasza odczyt o charakterze popularnonaukowym. Wydarzenie to ma też znaczenie jednoczące środowisko matematyczne na Śląsku, gdyż poza uczestnikami i ich nauczycielami biorą w nim udział również pracownicy uczelni wyższych: Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Daje to możliwość wymiany doświadczeń i rozmów na tematy związane z konkursem, matematyką, jak również dotyczące jej popularyzacji. Konkurs corocznie partonatem obejmuje Śląski Kurator Oświaty.
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego na projekt „Matematyczny odlot”
Celem projektu jest pokazanie uczniom piękna matematyki. Nauczyciele i absolwenci szkoły organizują szereg matematycznych warsztatów i konkursów o zasięgu szkolnym. Między innymi  wyjazdowe Warsztaty Matematyczne dla 60 uczniów, podczas których przez 3 dni przeprowadzone będą zajęcia przygotowujące do konkursów. Wśród atrakcji będą mecze matematyczne, gra terenową, wieczór gier i zabaw oraz konkursy.  W ramach projektu zorganizowane będą szkolne konkursy: „Matematyczny STOnoga”, „Liczba Pi” oraz pierwsze „Szkolne drużynowe mecze matematyczne”.

Źródło: mbank.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}