FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Europejska Nagroda dla Kobiet Innowatorek

350.000 euro.
konkurs dla kobiet - przedsiębiorców z branży B+R
Celem programu jest uhonorowanie kobiet – innowatorek, które założyły przedsiębiorstwa i wprowadziły z sukcesem swoje innowacyjne pomysły na rynek. Nagroda ma ponadto zainspirować nową generację innowatorek. Organizatorem programu jest Komisja Europejska.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 350.000 euro.
Wysokość wsparcia: 3 nagrody po 100.000 euro.
Nagroda dla młodych innowatorek (w wieku 30 lat i poniżej) – 50.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Kobiety-przedsiębiorcy z krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020 (UE i kraje stowarzyszone), które:
– założyły lub współtworzyły odnoszącą sukcesy firmę przed 1.01.2017,
– wdrażają na rynek swoje innowacje.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Cel: uhonorowanie innowatorek – kobiet, które założyły przedsiębiorstwa i wprowadziły z sukcesem swoje innowacyjne pomysły na rynek.
Nagroda ma ponadto zainspirować nową generację innowatorek.
Maksymalna objętość składanego wniosku wynosi 10 stron.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
16 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://ec.europa.eu/info/news/women-innovators-prize-2019-opens-applications-2018-nov-06_pl
Kontakt:  
rtd-women-innovators@ec.europa.eu

 


Ważne konkurs dla kobiet - przedsiębiorców z branży B+R
Wysokość wsparcia 3 nagrody po 100.000 euro. Nagroda dla młodych innowatorek (w wieku 30 lat i poniżej) - 50.000 euro.
Budżet programu 350.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}