DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

konkurs promujący bezpieczeństwo w rolnictwie
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże jak i małe gospodarstwa rolne. Zgłoszenia mogą przesyłać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (dotyczy przynajmniej jednego z właścicieli).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Udział w programie mogą brać małe a także duże gospodarstwa rolne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Cel: promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Wypełniony i podpisany formularz składa się w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS.
Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy i składa się z 3 etapów:
– regionalnego,
– wojewódzkiego,
– centralnego.
Laureaci konkursu otrzymują cenne nagrody rzeczowe (w roku 2018 zwycięzca został nagrodzony ciągnikiem URSUS C-380).
Termin składania wniosków:
29 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-w/
Kontakt:  
https://www.krus.gov.pl/krus/struktura/centrala/kontakt/

Ważne konkurs promujący bezpieczeństwo w rolnictwie
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda