DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZWIĄZANA Z ROLNICTWEM, ROLNICTWO I WIEŚ

PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój

DOFINANSOWANIE PRZETWÓRSTWA ROLNEGO
Program oferuje wsparcie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
(istnieje możliwość uzyskania zaliczki)
Wysokość wsparcia: do 50%, min. 10.000 zł – maks.:100.000 zł.
Wkład własny: 50%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników:
– podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
2. Rolnicy lub małżonkowie rolników:
– wykonujący lub podejmujący wykonywanie działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego, wskazanych w załączniku nr 1, załączniku nr 2 w lp. 1-7, lp. 12 i 13, załączniku nr 3 w lp. 1-5 oraz załączniku nr 4 w lp. 1-4, lp. 6 i 7 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159);
– podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie;
– nie podlegający wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
– zdolni do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
– posiadający numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działalność przetwórcza i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioskodawcy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.
Decyzje i pozwolenia dotyczące danej inwestycji można składać dopiero na etapie jej rozliczania, a nie w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy.
Rodzaje inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie to m.in.:
– budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej,
– zakup oraz instalacja maszyn/urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej.
W przypadku rolników zajmujących się rolniczym handlem detalicznym poszerzono katalog m.in. o wydatki dotyczące dostosowania pomieszczeń pomocniczych służących do przygotowania posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.
Termin składania wniosków:
21 listopada – 20 grudnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html
Kontakt:  
Departament Oceny Projektów Inwestycyjnych w Centrali ARiMR
T: (22) 318 47 70 , 800 38 00 84.

Ważne DOFINANSOWANIE PRZETWÓRSTWA ROLNEGO
Wysokość wsparcia do 50%, min. 10.000 zł - maks.:100.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • refundacja
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}