EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Nagroda im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

wsparcie dla projektów promujących porozumienie między narodami
Konkurs ma na celu uhonorowanie projektów, które powinny propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Wysokość wsparcia:2.500-7.500 euro.
Wkład własny:0%
Partner zagranicznyTAK
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Młodzi ludzie w wieku od 16 do 30 lat ze wszystkich państw członkowskich UE.
Projekty można zgłaszać indywidualnie lub, najlepiej, grupowo.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Projekty powinny propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.
Do konkursu należy zgłaszać projekty:
– których realizacja już się rozpoczęła i zakończy się między 1 stycznia roku poprzedzającego ogłoszenie danej edycji programu a 30 stycznia roku, w którym ogłoszono program;
– które są nadal w toku.
Opis: 
Organizatorami programu są: Parlament Europejski oraz Fundacja Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.
Nagroda za najlepszy projekt wynosi 7.500 EUR, za zajęcie drugiego miejsca – 5.000 EUR, a za zajęcie trzeciego miejsca – 2.500 EUR.
W ramach nagrody trzej europejscy laureaci otrzymają zaproszenie do zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub w Strasburgu.
Termin składania wniosków:
28 stycznia 2019
Przewidywany termin składania wniosków:
28 stycznia 2020
Więcej informacji: 
http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/pl/press-release.html
Kontakt: 
ECYP2019@EP.europa.eu

 


Ważne wsparcie dla projektów promujących porozumienie między narodami
Wysokość wsparcia 2.500-7.500 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja