OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Fundusz Zalążkowy Instytutu Szwedzkiego

WSPÓŁPRACA ZE SZWECJĄ
Fundusz Zalążkowy (seed money) jest przeznaczony dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim. Fundusz finansuje projekty współpracy poświęconej zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100.000 – 500.000 koron szwedzkich (SEK), 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. 18 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i firmy prywatne.
Główny wnioskodawca (lider projektu) musi pochodzić ze Szwecji.
Partnerami projektu mogą być podmioty z Polski, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Danii, Estonii, Finlandii, Gruzji, Niemiec, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
Projekt musi być realizowany co najmniej przez trzy podmioty z trzech różnych państw uprawnionych do uzyskania pomocy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Współpraca poświęcona zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu, środowisku, a także sferze społecznej wokół Bałtyku.
Opis:  
Organizatorem programu jest Instytut Szwedzki.
Instytut Szwedzki to instytucja publiczna, której głównym celem jest promocja Szwecji i budowanie zaufania do tego kraju na całym świecie.
Fundusz Zalążkowy (seed money) jest przeznaczony dla projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego i w obszarze objętym Partnerstwem Wschodnim.
Realizowane projekty powinny wpisywać się w cele i priorytety Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Wnioski o dofinansowanie można składać w języku szwedzkim lub języku angielskim.
Termin składania wniosków:
12 lutego 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://si.se/en/apply/funding-grants/pi
Kontakt:  
Swedish Institute
Slottsbacken 10
111 30 Stockholm
Annika Claesson
T: +4684537858
annika.claesson@si.se
Camilla Wristel
T: +4684537967
camilla.wristel@si.se
Gabor Schneider
T: +4684537859
gabor.schneider@si.se

Ważne WSPÓŁPRACA ZE SZWECJĄ
Wysokość wsparcia 100.000 – 500.000 koron szwedzkich (SEK), 100%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}