EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

TERAPEUTYCZNE KOLONIE DLA DZIECI
Celem konkursu jest realizacja pomysłów na 12-dniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Wnioski mogą składać placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, w szczególności:
– szkoły specjalne,
– specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
– ośrodki edukacyjno-rehabilitacyjno-wychowawcze,
– fundacje i stowarzyszenia prowadzące ośrodki pracy dziennej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną fizycznie i intelektualnie.
Wnioskodawcą nie może być:
– jednostka, szkoła ani organizacja, która uczestniczyła w Turnusach organizowanych przez Fundację ING Dzieciom w latach 2017 –2019 i/lub została zakwalifikowana do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w roku 2020;
– organizacja prowadząca działalność polityczną, związkową czy wyznaniową.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dwunastodniowe turnusy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych, które:
– wpływają na usamodzielnienie się dzieci i młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych;
– przyczyniają się do rozwijania umiejętności ruchowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi;
– przyczyniają się do rozwijania umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
– promują aktywność społeczną Uczestników turnusu.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja ING Dzieciom.
Nagroda: udział 50-cio osobowej grupy dzieci i młodzieży wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą oraz terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.
Pobyt w odbędzie się w ośrodku Fundacji ING Dzieciom w Wiśle przy ul. 11 Listopada 12.
Kierownika turnusu zapewnia Fundacja ING Dzieciom.
Turnusy odbywają się w następujących terminach:
19-30.04.2020, 4-15.05.2020, 18-29.05.2020, 1-12.06.2020, 15-26.06.2020.
Kryteria oceny wniosków:
1. Trafność diagnozy potrzeb, możliwości poprawy sytuacji dzieci uczestniczących w turnusie w wyniku przeprowadzenia poszczególnych działań podczas turnusu.
2. Innowacyjność metod pracy z daną grupą.
3. Zaangażowanie i wkład pracy kadry pedagogicznej Wnioskodawcy.
4. Zaangażowanie Uczestników turnusu np. dzieci, rodziców, opiekunów w przygotowanie i realizację turnusu.
5. Racjonalność projektu turnusu i jego adekwatność do potrzeb grupy oraz planowanych działań.
6. Dobre zaplanowanie działań – na ile projekt turnusu jest dobrze zaplanowany i możliwy do wykonania.
Termin składania wniosków:
26 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/konkurs-turnus-terapeutyczny-2020
https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/aktualnosci/aktualnosci-home/konkurs-terapeutyczne-2020
Kontakt:  
Fundacja ING Dzieciom
ul. 11 listopada 12, 43-460 Wisła
fundacja@ingdzieciom.pl
T: +48 338 55 22 83
https://www.ingdzieciom.pl/kontakt

Ważne TERAPEUTYCZNE KOLONIE DLA DZIECI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}