KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Kultura – Fundusz Współpracy Dwustronnej

600.000 euro.
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Program przewiduje dofinansowanie kilkudniowych, trwających od 3 do 5 dni wizyt studyjnych, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami, a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 600.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Działanie 1:
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
Działanie 2:
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Przedsiębiorcy z sektora przemysłów kultury i branż kreatywnych.
Wnioskodawcą może być tylko instytucja polska.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Kilkudniowe (3-5 dni) wizyty studyjne, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami, a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Opis:  
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.
Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG).
Cel: wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) a Państwami-Beneficjentami (nowi członkowie Unii Europejskiej – kilkanaście państw Europy Środkowej i Południowej oraz kraje bałtyckie).
Wysokość dotacji jest wyliczana w oparciu o stawki ryczałtowe niezależne od wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
Termin składania wniosków:
Przewidywane terminy składania wniosków:
IV kwartał 2019
II kwartał 2020
I kwartał 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/informacje-ogolne.php
Kontakt:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/kontakt/kontakt.php

Ważne MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 600.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}