KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Kultura – Fundusz Współpracy Dwustronnej

204.475 euro.
MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Program przewiduje dofinansowanie kilkudniowych wizyt studyjnych, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami, a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 204.475 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Czas trwania projektu: – początek: najwcześniej po decyzji MKiDN o dofinansowaniu,
– koniec: najpóźniej 6 miesięcy po decyzji MKiDN o dofinansowaniu.
Realizacja: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Publiczne instytucje kultury.
2. Archiwa państwowe.
3. Szkoły i uczelnie artystyczne.
4. Kościoły i związki wyznaniowe.
5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
6. Jednostki samorządu terytorialnego.
7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
8. Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Kilkudniowe wizyty studyjne, których celem jest nawiązanie lub umocnienie partnerstwa między polskimi wnioskodawcami, a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
Celem spotkań powinno być nawiązanie lub podtrzymanie istniejącej współpracy dwustronnej w obszarze kultury i złożenie wspólnego wniosku w ramach jednego z otwartych naborów do programu kulturalnego lub programów finansowanych z innych źródeł.
Typy działań:
1. Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii albo Liechtensteinie (czas trwania: 1-5 dni kalendarzowych,  maks. 3 osoby z Polski).
2. Przyjęcie przedstawicieli instytucji z Norwegii, Islandii, Liechtensteinu w Polsce (czas trwania: 1-3 dni kalendarzowych,  maks. 6 osób z wszystkich instytucji z Państw-darczyńców, w tym 3 osoby z jednej instytucji).
Opis:  
Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerami programu są: Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki.
Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG).
Cele:
– pokrycie kosztów organizacji spotkań pomiędzy podmiotami sektora kultury i kreatywnego z Polski z instytucjami pochodzącymi z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii).
– wzmacnianie współpracy pomiędzy Państwami-Darczyńcami a Państwami-Beneficjentami (nowi członkowie Unii Europejskiej – kilkanaście państw Europy Środkowej i Południowej oraz kraje bałtyckie).
Wysokość dotacji jest wyliczana w oparciu o stawki ryczałtowe niezależne od wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
Jeden wnioskodawca podczas naboru może złożyć maks. 2 wnioski.
Termin składania wniosków:
Przewidywane terminy składania wniosków:
II kwartał 2020
I kwartał 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/informacje-ogolne.php
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/fundusz-wspolpracy-dwustronnej/wizyty-studyjne/ogloszenie-o-naborze.php
Kontakt:  
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/kontakt/kontakt.php

Ważne MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA KULTURALNA
Wysokość wsparcia maks. 85%.
Budżet programu 204.475 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}