1,1 C
Warszawa
wtorek, 29 listopada, 2022

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Wsparcie finansowe mogą uzyskać podmioty posiadające osobowość prawną a w szczególności organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Realizowane projekty muszą dotyczyć działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 95%.
Wkład własny: min. 5%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty posiadające osobowość prawną.
W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej (PFN).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia zgodne ze celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w następującym zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
– upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
– kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
– ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
– promocji Polonii i Polaków za granicą;
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Narodowa.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.
Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu.
Koszty niekwalifikowalne:
– diety zagranicznych i krajowych podróży służbowych;
– koszty ponoszone przed wypłaceniem dofinansowania;
– koszty poniesione po zakończeniu trwania projektu.
Termin składania wniosków: `
nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.pfn.org.pl/zloz-wniosek/
Kontakt:  
https://www.pfn.org.pl/kontakt/

Ważne PROMOCJA POLSKI
Wysokość wsparcia maks. 95%.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

35,106FanówLubię
621ObserwującychObserwuj

Najnowsze