BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje – „Innowacje w zakresie zielonych technologii”

50.000.000 euro.
DOTACJE NA ZIELONE TECHNOLOGIE DLA FIRM
Program oferuje dofinansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych, które mają przyczyniać się do rozwoju firm i jednocześnie ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko. Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro, małe i średnie firmy (w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 70%, do 200.000 – 1.000.000 euro.
Wkład własny: min. 30%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: NIE (partnerstwo nie jest obowiązkowe, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi, które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia;
– osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 140 tysięcy euro.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation) – projekty rozwojowe i inwestycyjne, które mają przyczyniać się do rozwoju firm i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko.
Opis:  
Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program jest wdrażany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma lata 2014-2021.
Partnerem programu jest agencja Innovation Norway.
Cele:
– wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów (towarów lub usług) lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej;
– poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług;
– wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.
Koszty kwalifikowalne:
– wydatki inwestycyjne,
– maszyny i urządzenia,
– roboty budowlane,
– wartości niematerialne i prawne,
– eksperymentalne prace rozwojowe,
– usługi doradcze.
Wysokość dofinansowania:
– usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych;
– usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50%;
– inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%);
– prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych;
– dodatkowe koszty w zakresie  ochrony środowiska: do 80% wartości wydatków kwalifikowanych (w zależności od typu pomocy oraz wielkości  i lokalizacji przedsiębiorstwa).
Termin składania wniosków:
14 maja 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/innowacje-w-zakresie-zielonych-technologii
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57720:fundusze-norweskie-100-mln-euro-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58946:przedluzenie-naboru-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-w-programie-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje-do-14-maja-2020-r
Kontakt:  
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia

Ważne DOTACJE NA ZIELONE TECHNOLOGIE DLA FIRM
Wysokość wsparcia maks. 70%, do 200.000 – 1.000.000 euro.
Budżet programu 50.000.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}