AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Program Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje – „Technologie poprawiające jakość życia”

18.700.000 euro.
PRODUKTY POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA
Program przewiduje dofinansowanie inwestycji prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które poprawią jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro, małe i średnie firmy (w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 18.700.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 30-70%, od 200.000 do 2.000.000 euro.
Wkład własny: min. 30-70%.
Czas trwania projektu: do 30.04.2024.
Partner zagraniczny: TAK (partnerstwo nie jest obowiązkowe, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania).
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi, które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy;
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20.000 euro;
– prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Inwestycje prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które poprawią jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych.
Projekty partnerskie realizowane we współpracy z instytucjami norweskimi są premiowane dodatkowymi punktami.
Opis:  
Operatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Program jest wdrażany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego ma lata 2014-2021.
Partnerem programu jest agencja Innovation Norway.
Cele:
– wsparcie przedsiębiorców w realizacji inwestycji prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, które poprawią jakość życia osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych;
– poprawa konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług;
– wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii.
Koszty kwalifikowalne:
– wydatki inwestycyjne,
– maszyny i urządzenia,
– roboty budowlane,
– wartości niematerialne i prawne,
– eksperymentalne prace rozwojowe, w tym testowanie prototypów z udziałem użytkowników końcowych produktu,
– usługi doradcze.
Wysokość dofinansowania:
– usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych;
– inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%);
– prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych;
– usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych.
Termin składania wniosków:
7 stycznia – 31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/technologie-poprawiajace-jakosc-zycia
https://www.parp.gov.pl/funduszenorweskie
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57720:fundusze-norweskie-100-mln-euro-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-i-innowacje
Kontakt:  
https://www.parp.gov.pl/index.php/component/parpabout/?view=infolinia

Ważne PRODUKTY POPRAWIAJĄCE JAKOŚĆ ŻYCIA
Wysokość wsparcia maks. 30-70%, od 200.000 do 2.000.000 euro.
Budżet programu 18.700.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}