AKTUALNE TEMATY

Trwa X edycja konkursu Fundusz Naturalnej Energii – granty na projekty ekologiczne

Trwa jubileuszowa, X edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii na projekty ekologiczne pod Patronatem Honorowym Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach. Mogą brać w niej udział samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z terenu pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Łączna pula dofinansowania wynosi 250.000 zł.
Konkurs, który zainicjował Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., organizowany jest już po raz dziesiąty. Dotychczas dofinansowanie otrzymało łącznie ponad 160 projektów, realizowanych na terenie całej Polski. Dzięki nim zrealizowano wiele inwestycji służących edukacji przyrodniczej takich jak np. ścieżki edukacyjne, a także przeprowadzono szereg kampanii informacyjno – edukacyjnych kształtujących postawy poszanowania dla środowiska naturalnego.
Na samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe z każdego z pięciu województw  czeka po 5 grantów w wysokości 10.000 złotych każdy.
Formularz wniosku o dofinansowanie można pobrać ze strony:
http://www.gazsystemdlanatury.pl/dokumenty-do-pobrania
Uzupełnione dokumenty należy wysyłać do 17 grudnia 2019 r. na adres: Fundacja “Za górami, za lasami”, UP 27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa. Decyduje data stempla pocztowego.
Dla Instytucji, które chciałyby złożyć swój projekt o dofinansowanie, przygotowane zostały materiały informacyjne i różne formy wsparcia na etapie tworzenia wniosku:
– na stronie www.gazsystemdlanatury.pl dostępna jest prezentacja, która ułatwi uzupełnienie formularza wniosku grantowego,
– zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Konkursu fundacjazagoramizalasami@gmail.com, tel. 794 169 207, gdzie można uzyskać niezbędną pomoc i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pozyskaniem dofinansowania oraz skonsultować swój pomysł na projekt,
– bieżące informacje można znaleźć na profilu FB/FunduszNaturalnejEnergii
Organizatorem konkursu Fundusz Naturalnej Energii jest GAZ-SYSTEM S.A. Partnerem społecznym – Fundacja “Za górami, za lasami”.
Opis programu znajduje się na naszej stronie internetowej.

Źródło: Fundacja “Za górami, za lasami”, zagoramizalasami.org.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}