AKTUALNE TEMATY

Wybrano operatora Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele

Operatorem Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund- Regional in Poland) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) będzie konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lidera) oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji Edukacja dla Demokracji.
Celem Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele będzie zapewnienie wsparcia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce.
Fundusz dofinansuje działania realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i skupiające się na 4 następujących dziedzinach:
1. Prawa człowieka i równe traktowanie.
2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Aktywność obywatelska.
4. Demokracja lokalna i dobre rządzenie.
Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a jego budżet wynosi 23.000.000 euro.

Źródło: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, frdl.org.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}