AKTUALNE TEMATY

Wybrano operatora Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele

Operatorem Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund- Regional in Poland) finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG) będzie konsorcjum złożone z trzech organizacji: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lidera) oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji Edukacja dla Demokracji.
Celem Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele będzie zapewnienie wsparcia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce.
Fundusz dofinansuje działania realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i skupiające się na 4 następujących dziedzinach:
1. Prawa człowieka i równe traktowanie.
2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu.
3. Aktywność obywatelska.
4. Demokracja lokalna i dobre rządzenie.
Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a jego budżet wynosi 23.000.000 euro.

Źródło: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, frdl.org.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}