AKTUALNE TEMATY

Zakończył się nabór wniosków o dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie dotacji dla kół gospodyń wiejskich. Do 31 października br., będącego ostatnim dniem naboru wniosków, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wpłynęło 8.606 wniosków na łączną kwotę 29.755.000 zł.
Wnioski o dofinansowanie mogły składać koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze ARiMR.
Wsparciem były objęte KGW działające na wsi, w miastach do 5.000 mieszkańców a także w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Wysokość dofinansowania była uzależniona od liczby członków danego Koła i wynosiła: 3.000 zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4.000 zł – jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5.000 zł  – w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób.
Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na dotacje dla KGW wynosiła 40.000.000 zł.
Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw:  wielkopolskiego (1.342), lubelskiego (1.121) i mazowieckiego (1.077).

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), arimr.gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}