AKTUALNE TEMATY

Zakończył się nabór wniosków o dotacje dla kół gospodyń wiejskich

Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie dotacji dla kół gospodyń wiejskich. Do 31 października br., będącego ostatnim dniem naboru wniosków, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wpłynęło 8.606 wniosków na łączną kwotę 29.755.000 zł.
Wnioski o dofinansowanie mogły składać koła gospodyń wiejskich (KGW), które złożyły wniosek o wpis do rejestru u Pełnomocnika do Spraw Kół Gospodyń Wiejskich w Powiatowym Biurze ARiMR.
Wsparciem były objęte KGW działające na wsi, w miastach do 5.000 mieszkańców a także w miastach o większej liczbie ludności na obszarach istniejących w nich sołectw.
Wysokość dofinansowania była uzależniona od liczby członków danego Koła i wynosiła: 3.000 zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4.000 zł – jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5.000 zł  – w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób.
Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na dotacje dla KGW wynosiła 40.000.000 zł.
Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw:  wielkopolskiego (1.342), lubelskiego (1.121) i mazowieckiego (1.077).

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), arimr.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}