EDUKACJA I MŁODZIEŻ, FIRMY, IT, KULTURA, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, ROLNICTWO I WIEŚ, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZDROWIE

Innowacyjny Samorząd

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, samorzad.pap.pl.
NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH JST
Celem Konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. Gminy wiejskie.
2. Gminy miejsko-wiejskie.
3. Gminy miejskie.
4. Miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców).
5. Powiaty.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. Gminy wiejskie.
2. Gminy miejsko-wiejskie.
3. Gminy miejskie.
4. Miasta duże (powyżej 200.000 mieszkańców).
5. Powiaty.
Zgłaszane prace konkursowe mogą obejmować także rozwiązania stosowane przez spółki komunalne, których większościowym udziałowcem jest JST, jednak organem zgłaszającym jest samorząd.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Cel: promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.
W ramach konkursu nagradzane są przedsięwzięcia, które – poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań – przyczyniły się m.in. do:
– ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne (w tym spółki komunalne);
– poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego;
– aktywizacji mieszkańców;
– zwiększenia efektywności wydatkowanych środków;
– stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie.
Zgłaszane projekty muszą być wdrożone nie wcześniej niż przed 1.01.2018 i nie później niż 31.10.2020.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to:
– cyfryzacja,
– ochrona środowiska – zrównoważony rozwój,
– infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna,
– finanse,
– polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów,
– polityka demograficzna,
– oświata, sport,
– kultura,
– ochrona zdrowia,
– proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności,
– aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna,
– poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Zgłaszane innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia, itp.
Głównym kryterium oceny w konkursie będzie nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań.
Zgłoszenia konkursowe nie mogą przedstawiać projektów planowanych lub fikcyjnych.
Nagrody:
– 5 nagród głównych (po jednej w każdej kategorii) – statuetki;
– 2 wyróżnienia w każdej kategorii – dyplomy.
Nagrodzone samorządy otrzymają również pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych PAP.
Termin składania wniosków:
26 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://innowacyjnysamorzad.pap.pl
Kontakt:  
https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/kontakt

Ważne NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH JST
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}