FIRMY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Innowacyjny Samorząd

NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH JST
Celem Konkursu jest promowanie oraz upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności.
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. Gminy wiejskie.
2. Gminy miejsko-wiejskie.
3. Gminy miejskie.
4. Miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców).
5. Powiaty.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział?  
Jednostki samorządu terytorialnego (JST).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej S.A.
Cel: promowanie oraz upowszechnianie innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego w różnych obszarach swojej działalności.
W ramach konkursu nagradzane są przedsięwzięcia, które – poprzez zastosowanie nowych, innowacyjnych, innych niż dotychczasowe rozwiązań – przyczyniły się m.in. do:
– ulepszenia organizacji wewnętrznej pracy urzędu, poprawy jakości usług realizowanych przez samorząd oraz jego jednostki organizacyjne (w tym spółki komunalne);
– poprawy warunków i jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego;
– aktywizacji mieszkańców;
– zwiększenia efektywności wydatkowanych środków;
– stworzenia dobrych warunków do rozwoju innowacyjności na swoim terenie,
– poprawy warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.
Zgłaszane innowacje mogą mieć charakter innowacji technologicznych, procesowych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, publicznych (komunalnych), dotyczących instrumentów i usług wsparcia, itp.
Zgłaszane prace konkursowe mogą obejmować także rozwiązania stosowane przez spółki komunalne, których większościowym udziałowcem jest JST, jednak organem zgłaszającym jest samorząd.
Konkurs przebiega w pięciu kategoriach:
1. Gminy wiejskie.
2. Gminy miejsko-wiejskie.
3. Gminy miejskie.
4. Miasta duże (powyżej 200 tys. mieszkańców).
5. Powiaty.
Zgłoszenia konkursowe muszą dotyczyć przedsięwzięć zrealizowanych w terminie: 1.01.2018 – 31.10.2019 (nie mogą przedstawiać projektów planowanych lub fikcyjnych).
Nagrody:
– 5 nagród głównych (po jednej w każdej kategorii) – statuetki;
– 2 wyróżnienia w każdej kategorii – dyplomy.
Nagrodzone samorządy otrzymają również pakiet promocyjny w kanałach informacyjnych PAP.
Termin składania wniosków:
24 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://innowacyjnysamorzad.pap.pl
Kontakt:  
https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/kontakt

Ważne NAGRODY DLA INNOWACYJNYCH JST
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}