BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Sukcesja w firmach rodzinnych

POMOC W ZAPROJEKTOWANIU SUKCESJI
W ramach programu można uzyskać wsparcie doradców oraz pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.
Wnioski mogą składać przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:
– prowadzonych w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
– przedsiębiorstw, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA – DARMOWE DORADZTWO
Wysokość wsparcia: maks. 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw:
– prowadzonych w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
– przedsiębiorstw, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia.
2. Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Cel: pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji w firmach rodzinnych.
Program jest w 90% dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
Zgłoszenia w ramach tego konkursu prowadzone są w podziale na 5 makroregionów przez operatorów wyłonionych przez PARP.
Termin składania wniosków:
– 30 października 2020 – firmy z województw: lubelskiego i mazowieckiego;
– 1 grudnia 2021 – firmy z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;
– 31 stycznia 2022 – firmy z województw: łódzkiego, opolskiego i śląskiego;
– 28 lutego 2023 – firmy z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
Źródło / Więcej informacji:  
https://power.parp.gov.pl/component/content/article/57770:sukcesja-w-firmach-rodzinnych-zglos-sie-po-wsparcie
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych#opis
Kontakt:  
https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych#programy

Ważne POMOC W ZAPROJEKTOWANIU SUKCESJI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}