AKTUALNE TEMATY

GameINN: skorzystaj ze wsparcia dla branży gamingowej

100 milionów złotych jest w puli konkursu na wsparcie nowatorskich projektów w sektorze gamedev. NCBR ogłosił czwartą edycję programu sektorowego GameINN finansowanego z funduszy europejskich – programu Inteligentny Rozwój (POIR). O dofinansowanie sięgające nawet 20 milionów złotych będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorców oraz konsorcja przedsiębiorców z udziałem jednostek naukowych.
Fundusze Europejskie napędzają gamedev
Celem programu sektorowego GameINN jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie do 2023 roku. W pierwszych dwóch konkursach o dofinansowanie mogły się ubiegać przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a od trzeciego konkursu również konsorcja z udziałem jednostek naukowych.
Zgodnie z nowelizacją ustawy wdrożeniowej zmieniony został system oceny wniosków: w trakcie oceny możliwe jest poprawienie wniosku przez wnioskodawcę w części merytorycznej, zgodnie ze wskazówkami panelu ekspertów. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W trzech konkursach do NCBR wpłynęło łącznie 245 wniosków o dofinansowanie (72 w I konkursie, 90 w II konkursie i 83 w III konkursie).
Program Inteligentny Rozwój bardzo mocno akcentuje potrzebę wspierania działalności badawczo-rozwojowej. Środki POIR oraz rozwiązania prawne tworzące przyjazne otoczenie dla innowacyjnych firm, w istotnym stopniu przyczyniły się do dynamicznego wzrostu nakładów na działalność B+R, jaki obserwujemy w ostatnich kilku latach. W 2015 roku, kiedy rozpoczynaliśmy wdrażanie POIR, nakłady na działalność B+R wyniosły 18 miliardów złotych. Natomiast szacunkowe dane GUS wskazują, że na działalność B+R w 2018 roku przeznaczono ponad 25,6 miliarda złotych, przy czym 2/3 tych nakładów poniosły przedsiębiorstwa. Doświadczenia związane z dotychczasowymi konkursami skierowanymi do producentów gier wideo pokazują, że także w sektorze kreatywnym możliwa jest realizacja prac B+R, które otwierają przed firmami nowe szanse na rozwój. Dlatego liczę, że również czwarta edycja konkursu organizowanego w ramach programu sektorowego GameINN spotka się z dużym zainteresowaniem wnioskodawców – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Dynamiczny rozwój dzięki innowacjom
Według rządowych danych wartość polskiego rynku gier wideo w roku 2016 wyniosła 1,85 miliarda złotych. Prognoza na rok 2019 to ok. 2,23 miliarda. Specjalnie przygotowana agenda badawcza GameINN i sięgające już ponad 300 milionów złotych wsparcie dla przedsiębiorców w ramach tego programu sektorowego stanowią istotny impuls dla dalszego, dynamicznego wzrostu polskiego gamedevu.
GameINN jest dedykowany całej branży gier wideo, nie tylko twórcom gier. Dofinansowanie otrzymały projekty takie jak: VR Treadmill – wielokierunkowa bieżnia z systemem kontroli ruchu zapewniająca immersję w grach z wirtualną rzeczywistością, platforma testowo-szkoleniowa do weryfikacji praktycznych umiejętności na stanowisku pracy i doskonalenia zawodowego z zastosowaniem technologii VR i AI, gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach czy platforma sprzętowa wspierająca gry dla niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem gier wieloosobowych i integrujących. Odpowiednio przygotowana agenda badawcza programu sprzyja zgłaszaniu ciekawych i ambitnych projektów.
W NCBR wierzymy w odważne i innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców i naukowców i poprzez nasze konkursy umożliwiamy im ich realizację. Skutecznie wspieramy – co potwierdzają statystyki – rozwój tej branży, nie zapominając o kształceniu i doskonaleniu kadr. W konkursach finansowanych z Programu Wiedza Edukacja Rozwój wsparliśmy 47 projektów uczelni wyższych dotyczących doskonalenia kompetencji kadr i studentów lub młodzieży w obszarze IT, na co w ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy ponad 83,4 miliona złotych – podkreśla Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W czwartym konkursie GameINN miejscem realizacji projektów badawczo-rozwojowych będą województwa inne niż województwo mazowieckie, które ma status regionu lepiej rozwiniętego.
Nabór wniosków będzie prowadzony od 16 grudnia 2019 roku do 16 marca 2020 roku.
Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie NCBR.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}