AKTUALNE TEMATY

Przedłużono nabór zgłoszeń w ramach VIII edycji programu GreenEvo

Ministerstwo Środowiska poinformowało o przedłużeniu naboru wniosków do VIII edycji programu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. Laureaci konkursu – dostawcy nowych, zielonych technologii – otrzymają wsparcie merytoryczno-edukacyjne, zaś oferowane przez nich rozwiązania będą miały szansę na zaistnienie na rynkach zagranicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2019 r.
GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, wyszukuje najlepsze technologie sprzyjające ochronie środowiska – innowacje „made in Poland” – i pomaga im zaistnieć poza granicami naszego kraju. W ramach sześciu edycji, które zrealizowano w latach 2009-2015, wytypowano łącznie 74 rozwiązania, które zdaniem kapituły konkursowej zasłużyły na finansowe wsparcie. W 2018 r. dokonano przeglądu i weryfikacji dokonań dotychczasowych laureatów – w efekcie dalszą pomoc zapewniło sobie 33 przedsiębiorców, oferujących łącznie 34 technologie środowiskowe.
„Już od dziesięciu lat w ramach GreenEvo pomagamy przedsiębiorcom oferującym technologie, które przynoszą znaczne korzyści dla ochrony środowiska oraz które komercjalizują sprawdzone rozwiązania, poruszać się po międzynarodowych rynkach, przygotowywać konkurencyjne oferty technologiczne do transferu, a co za tym idzie – pozyskiwać zagranicznych partnerów” – tłumaczy wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.
Teraz program wraca do swojej pierwotnej formuły, co oznacza nabór zupełnie nowych, zielonych technologii, należących do ośmiu obszarów:
– odnawialne źródła energii;
– przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego;
– rozwiązania wspierające oszczędność energii;
– systemy wspierające monitorowanie i gromadzenie informacji o środowisku naturalnym;
– technologie sprzyjające ochronie klimatu;
– technologie wspierające gospodarkę odpadami;
– technologie wodno-ściekowe;
– technologie niskoemisyjnego transportu; pojazdy elektryczne i magazyny energii.
Zgłoszenia można nadsyłać do 10 grudnia br.
Po tym terminie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej. Na początku 2020 r. kapituła wyłoni 20 technologii najlepiej spełniających założenia konkursu. Laureaci VIII edycji GreenEvo mogą liczyć na bezpłatne szkolenia dotyczące m.in. instrumentów wsparcia dostępnych w kraju i za granicą, różnic kulturowych, technik prezentacji, marketingu i sprzedaży czy ochrony własności intelektualnej, a także na możliwość zaprezentowania nagrodzonych rozwiązań podczas zagranicznych misji gospodarczych sfinansowanych w ramach konkursu.
„Jak pokazała miniona dekada, laureaci odnoszą wymierne korzyści: rozwijają się, notują wzrosty sprzedaży, inwestują w badania i rozwój, z powodzeniem podejmują walkę o rynki zagraniczne. Cieszymy się, że już wkrótce to grono się powiększy, a kolejne innowacje, będące odpowiedzią na współczesne wyzwania w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, zyskają szansę na upowszechnienie” – podsumowuje Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.
Więcej informacji o programie na stronie: http://greenevo.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Środowiska, gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}