AKTUALNE TEMATY

Znamy już harmonogram konkursów w POIR na 2020 rok

W przyszłym roku w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), w co najmniej 13 nowych konkursach czekają na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w tym roku, których zakończenie zostało przewidziane na przyszły rok.
Oferta jest zatem szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 miliarda złotych w pięciu konkursach  przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 miliarda złotych na prowadzenie prac B+R przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W tym obszarze planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 miliarda złotych. Konkursy zostaną uruchomione na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dotyczył MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence.
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W przyszłym roku przeprowadzone zostaną 3 konkursy na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I  na łączną kwotę alokacji 375 milionów złotych. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus”.
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
2020 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W 5 nowych konkursach do wzięcia będzie 1,4 miliarda złotych. Planowane są 3 nabory w badaniach na rynek (konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz jeden –„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W tym obszarze ogłoszone będą dwa konkursy, których pula dotacji zostanie oszacowana w późniejszym terminie.
Harmonogram konkursów POIR w 2020 roku znajduje się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}