AKTUALNE TEMATY

Znamy już harmonogram konkursów w POIR na 2020 rok

W przyszłym roku w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), w co najmniej 13 nowych konkursach czekają na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione zostaną 3 konkursy ogłoszone w IV kwartale 2019 roku. Jednocześnie kontynuowanych będzie 10 konkursów rozpoczętych w tym roku, których zakończenie zostało przewidziane na przyszły rok.
Oferta jest zatem szeroka i dostosowana do potrzeb firm. Najwięcej, bo 1,4 miliarda złotych w pięciu konkursach  przeznaczamy na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach oraz 1,25 miliarda złotych na prowadzenie prac B+R przez firmy. Utrzymujemy zatem kurs obrany na zwiększanie innowacyjności naszej gospodarki i wzmacnianie jej konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Nieodzownym elementem jest tu dalsze zacieśnianie współpracy biznesu z nauką i stałe podnoszenie ich potencjału badawczego-rozwojowego. To także znajdzie odzwierciedlenie w przyszłorocznych planach inwestycyjnych POIR – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
W tym obszarze planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 miliarda złotych. Konkursy zostaną uruchomione na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – dwa konkursy skierowane zostaną do firm z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Trzeci konkurs będzie dotyczył MŚP posiadających certyfikat Seal of Excellence.
Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
W przyszłym roku przeprowadzone zostaną 3 konkursy na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I  na łączną kwotę alokacji 375 milionów złotych. Nowe nabory wniosków o dofinansowanie zostaną uruchomione w działaniach: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” oraz „Design dla przedsiębiorców – konkurs na rzecz realizacji Programu Dostępność Plus”.
Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
2020 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na innowacje w przedsiębiorstwach. W 5 nowych konkursach do wzięcia będzie 1,4 miliarda złotych. Planowane są 3 nabory w badaniach na rynek (konkurs ogólny, konkurs dla miast średnich oraz konkurs na rzecz dostępności), jeden konkurs w poddziałaniu „Kredyt na innowacje technologiczne” oraz jeden –„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.
Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
W tym obszarze ogłoszone będą dwa konkursy, których pula dotacji zostanie oszacowana w późniejszym terminie.
Harmonogram konkursów POIR w 2020 roku znajduje się tutaj.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}