AKTUALNE TEMATY

Inauguracja Programu „Kultura”

Prawie 90 mln euro z funduszy norweskich i EOG zostanie w obecnej perspektywie finansowej przeznaczonych na Program „Kultura” – poinformował wiceszef MKiDN Jarosław Sellin podczas konferencji inaugurującej trzecią edycję programu. Spotkanie połączone ze szkoleniem dla wnioskodawców odbyło się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Nabór do programu zakończy się 16 marca 2020 r.
Wiceminister Sellin podkreślił, że inauguracja Programu „Kultura” to z jednej strony zwieńczenie wielu miesięcy wspólnej polsko-norweskiej pracy nad dokumentami programowymi, z drugiej – początek realizacji programu, który na pewno przyniesie wiele ciekawych projektów. Dodał, że program może się poszczycić drugim po środowisku, największym budżetem wśród programów finansowanych ze środków EOG w tej perspektywie finansowej.
Odnosząc się do celów programu wiceminister zaznaczył, że najważniejszym jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym oraz dalszy rozwój współpracy artystów i instytucji kultury z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
– Nowy program będzie czerpał z dotychczasowych doświadczeń, ale ma również zupełnie nowy wymiar. W tej edycji chcielibyśmy się skoncentrować na dziedzictwie lokalnym, na społecznym wymiarze projektów i rozwoju przedsiębiorczości kulturalnej – poinformował Jarosław Sellin. Zaznaczył również, że ważnym elementem programu będzie promocja mniejszości narodowych i etnicznych, ich dziedzictwa kulturowego.
Wiceszef resortu kultury poinformował również, że udało się uzgodnić wszystkie dokumenty niezbędne do ogłoszenia naborów na wszystkie typy działań: inwestycje, projekty współpracy międzynarodowej i wizyty studyjne.
– W najbliższych dwóch tygodniach zostaną ogłoszone, dlatego tak bardzo się cieszę z licznego przybycia gości z całego kraju i z zagranicy – liczymy na Państwa ciekawe pomysły i intensywną współpracę międzynarodową – powiedział minister.
Jarosław Sellin przypomniał, że otwarcie programu zbiega się z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Norwegią, ale warto przypomnieć, że relacje między obydwoma krajami mają znacznie dłuższą historię i sięgają początków chrześcijaństwa. Ponadto łączy je także wspaniała tradycja współpracy kulturalnej.
– Mam nadzieję, że nadchodząca edycja funduszy pochodzących z MF EOG przyczyni się do dalszego rozwoju kultury i współpracy we wszystkich zainteresowanych państwach: Polsce, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie – podkreślił Sellin.
W spotkaniu uczestniczył również Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce Olav Myklebust oraz przedstawiciele Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli, partnerów Programu, tj.: Norweskiej Rady Sztuki, Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, instytucji kultury – z Polski, Norwegii i Liechtensteinu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG
To trzecia edycja funduszy norweskich i EOG w Polsce. Są one formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Do tej pory Polska wykorzystała ponad 1 miliard euro środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), mkidn.gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}