AKTUALNE TEMATY

Programowanie rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich w perspektywie 2021-2027

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie poświęcone programowaniu działań publicznych na rzecz rozwoju wsi, współfinansowanych ze środków wspólnotowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2021-2027).
W spotkaniu uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz przedstawiciele 16 wojewódzkich Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.
Podczas spotkania zaprezentowano główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, wraz z zasadami jej wdrażania w kontekście środków europejskich na lata 2021-2027. Strategia ta określa kluczowe kierunki rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa w perspektywie do 2030 r., co pozwoli właściwie zaadresować zakres interwencji publicznych finansowanych ze środków krajowych i unijnych (głównie ze środków Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa).
Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawił organizację i stan prac nad Krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi na lata 2021-2027 współfinansowanymi ze środków polityki spójności.
Przedstawiciele resortu rolnictwa zaprezentowali nowe zasady i uwarunkowania programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, a także główne założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków europejskich na lata 2021-2027.
Omówione zostały możliwości jakie dają propozycje legislacyjne w zakresie głównych polityk UE na nowy okres programowania i priorytetowe kierunki działań publicznych realizujących potrzeby rozwojowe obszarów wiejskich i sektora rolno-spożywczego.
Podczas spotkania przedstawiono również organizację i stan prac nad Planem Strategicznym WPR 2021-2027 oraz propozycję włączenia w te prace przedstawicieli Zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.gov.pl.

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}