AKTUALNE TEMATY

200 mln euro na rozwój zrównoważonego transportu

Bank Gospodarstwa Krajowego i Komisja Europejska podpisały umowę, której celem jest promocja rozwoju paliw alternatywnych oraz rozwój europejskiej sieci transportowej. Projekt o wartości 200 mln euro prowadzony jest w formule ogólnoeuropejskiego konkursu pt. „Łącząc Europę” – CEF Transport Blending Facility. BGK będzie pełnił rolę partnera wdrażającego projekt w Polsce, poszukującego potencjalnych projektów i wypłacającego środki.
Blending to tzw. mieszany produkt finansowy, który łączy w sobie kredyt i bezzwrotne wsparcie (grant). W przypadku programu CEF Blending Facility pieniądze przyznawane przez Komisję Europejską mają zasilić inwestycje rozwijające innowacyjny i przyjazny środowisku transport.
Wsparcie dotyczy projektów związanych z wykorzystaniem paliw alternatywnych w transporcie (takich jak np. wodór, CNG, LNG, energia elektryczna) lub z rozbudową i unowocześnieniem Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Pula konkursu na projekty w całej Unii Europejskiej to 198 mln euro.
Formuła konkursu grantowego zakłada ścisłą współpracę Unii Europejskiej z instytucjami finansowymi w poszczególnych krajach, tzw. partnerami wdrażającymi. Bank Gospodarstwa Krajowego jest pierwszym narodowym bankiem rozwoju, z którym Komisja Europejska podpisała umowę na wdrażanie programu. Instytucją ponadnarodową, która obsługuje program we wszystkich unijnych krajach, także w Polsce, jest Europejski Bank Inwestycyjny.
– Zawarcie umowy z Komisją Europejską to wyróżnienie i wyraz zaufania instytucji UE do Banku Gospodarstwa Krajowego. Cieszymy się, że nasze doświadczenie i dobre wyniki we wdrażaniu środków europejskich zostały docenione. Lata doświadczeń sprawiły, że jesteśmy gotowi angażować się ekspercko i finansowo w programy bezpośrednio zarządzane przez Komisję Europejską – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie finansowania zwrotnego na realizację projektu. O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno podmioty prywatne, jak i instytucje publiczne. Rolą BGK jest identyfikacja potencjalnych projektów, ich wstępna analiza pod kątem zgodności z założeniami programu oraz ocena zdolności kredytowej podmiotu realizującego inwestycję.
Na tej podstawie bank wystawia promesę udzielenia kredytu na kwotę co najmniej 5 mln euro. Na końcu projekt podlega weryfikacji przez Komisję Europejską, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu grantu. Kwota grantu zależy od zakresu projektu i jego wartości, jednak nie może być mniejsza niż 1 mln euro.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, media.bgk.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}