AKTUALNE TEMATY

Polska Cyfrowa liderem wśród krajowych programów unijnych

Wartość podpisanych umów na realizację inwestycji w ramach programu Polska Cyfrowa (POPC) wynosi 12,5 miliarda złotych. W tej kwocie udział środków europejskich to 8,6 miliarda złotych, czyli 93 procent dostępnej puli. To główny wniosek z posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC.
Dofinansowanie projektów z programu Polska Cyfrowa przekroczyło 90 procent dostępnych środków. To najwyższy poziom spośród wszystkich programów unijnych na lata 2014-2020. Obecnie trwa proces podpisywania kolejnych umów oraz uruchamiane są ostatnie konkursy – powiedział wiceminister Grzegorz Puda.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Christopher Todd, dyrektor Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej pogratulował efektów wdrażania programu oraz podkreślił, że dla Komisji Europejskiej cyfryzacja jest celem priorytetowym.
Minister Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji rekomendowała, aby utworzyć odrębny program dotyczący szeroko pojętej cyfryzacji. Argumentowała swój wniosek efektywnym wdrażaniami POPC w obecnej perspektywie finansowej.
Uchwały podjęte przez Komitet Monitorujący POPC dotyczyły przyjęcia kryteriów wyboru projektu w ramach działania „Akademia innowacyjnych zastosowań technologii cyfrowych”. Zatwierdzono także metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
W XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Polska Cyfrowa uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, strony rządowej, Komisji Europejskiej oraz reprezentanci Instytucji Pośredniczących i Instytucji Zarządzającej.
Posiedzenie było połączone z wizytą studyjną w Bibliotece Narodowej i prezentacją projektów e-usługa OMNIS i PATRIMONIUM – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}