AKTUALNE TEMATY

30 mln zł na pomoc postpenitencjarną

W całej Polsce powstaną 33 ośrodki, które udzielać będą  pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.
Ośrodki, funkcjonujące na terenie wszystkich Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, będą prowadzone przez organizacje pozarządowe, które zostały wyłonione w drodze otwartych konkursów.
Minister Sprawiedliwości, jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości, ogłosił 11 września 2019 r. Program Pomocy Postpenitencjarnej, która będzie udzielana w latach 2020-2022 przez organizacje pozarządowe. 30 milionów złotych przeznaczonych na ten cel pochodzi z potrącenia 7 proc. wynagrodzenia przysługującego skazanym za wykonywaną w trakcie osadzenia pracę.
Zgodnie z przyjętym programem, 24 września 2019 r. ogłoszono 16 otwartych konkursów ofert na udzielanie pomocy – finansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości – osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i  aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. W wyniku tych konkursów wyłoniono 28 organizacji pozarządowych posiadających wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy postpenitencjarnej. Pomoc ta ma ona na celu ograniczenie zjawiska bezdomności i powrotności do przestępstwa byłych osadzonych.
Realizacja Programu Pomocy Postpenitencjarnej  rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Osoby objęte programem otrzymają m.in. pomoc w zakresie:
– czasowego zakwaterowania;
– leczenia i rehabilitacji;
– leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
– szkoleń i kursów zawodowych;
– przejazdów środkami komunikacji publicznej;
– żywności (bony żywnościowe);
– zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}