KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Music Moves Europe: Co-Creation and Co-Production

500.000 euro.
WSPARCIE DLA AUTORÓW TEKSTÓW ORAZ MUZYKÓW
Celem konkursu jest dofinansowanie co najmniej 10 innowacyjnych i zrównoważonych pilotażowych projektów dotyczących koprodukcji i współtworzenia dla autorów tekstów i muzyków w sektorze muzycznym o wyraźnej europejskiej wartości dodanej w celu ułatwienia rozwoju repertuaru muzyki europejskiej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 50.000 euro, do 85%.
Wkład własny: min. 15%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmioty posiadające osobowość prawną (zarówno komercyjne jak i non-profit):
– krajowe, regionalne lub lokalne władze publiczne;
– uniwersytety;
– małe średnie przedsiębiorstwa.
Wnioskodawcy muszą posiadać wiedzę ekspercką w zakresie organizowania obozów/warsztatów/rezydencji dla sektora muzycznego, znajomość sektora muzycznego, mających siedzibę w krajach uprawnionych do udziału w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura.
Wnioskodawcy mogą opracować i złożyć projekt jako samodzielnie działający operatorzy lub w ramach konsorcjów organizacji.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja programów koprodukcji i współtworzenia dla autorów tekstów i muzyków w sektorze muzycznym o wyraźnej europejskiej wartości dodanej.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska.
Konkurs jest częścią działania pilotażowego Music Moves Europe finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.
Cel: dofinansowanie co najmniej 10 innowacyjnych i zrównoważonych pilotażowych projektów dotyczących koprodukcji i współtworzenia dla autorów tekstów i muzyków w sektorze muzycznym o wyraźnej europejskiej wartości dodanej w celu ułatwienia rozwoju repertuaru muzyki europejskiej.
Szczególny nacisk powinien zostać położony na zjednoczenie autorów tekstów i wykonawców muzycznych różnych narodowości i środowisk.
Realizowane projekty powinny koncentrować się na nowych artystach oraz mieć jasną wizję tego, w jaki sposób promowane będą wyniki, zwłaszcza nowo tworzone piosenki, aby dotrzeć do odbiorców.
Termin składania wniosków:
30 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://kreatywna-europa.eu/nabor-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-music-moves-europe-dzialanie-co-creation-and-co-production
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/co-creation-and-co-production-scheme-music-sector_en
Kontakt:  
EAC-CO-CREATION@ec.europa.eu

Ważne WSPARCIE DLA AUTORÓW TEKSTÓW ORAZ MUZYKÓW
Wysokość wsparcia maks. 50.000 euro, do 85%.
Budżet programu 500.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Gmina, powiat
  • Szkoła wyższa
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}