EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Wiem jak w banku

10.200 zł.
KONKURS NA TEMAT ROLI I ZADAŃ NBP
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat Narodowego Banku Polskiego (NBP). Zadaniem uczestników jest opracowanie prac przedstawiających rolę i zadania NBP.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 10.200 zł.
Wysokość wsparcia: 500 – 2.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
1. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.
2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych.
3. Dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.
Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Prasowa SA.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.
Cel: zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego.
Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego.
Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
– uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych,
– dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.
Prace konkursowe w przypadku kategorii dla uczniów mogą mieć formę:
– pracy pisemnej,
– filmu (maks. 10 minut),
– audycji,
– prezentacji,
– gry terenowej,
– gry planszowej,
– aplikacji,
– plakatu,
– wystawy informacyjnej w szkolnej gablocie.
W przypadku kategorii dla dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne.
Kryteria oceny prac konkursowych:
– dobór tematyki,
– sposób ujęcia tematu,
– poprawność faktograficzna.
Nagrody:
– kategoria – uczniowie szkół podstawowych: I miejsce – 1.000 zł, II miejsce – 750 zł, III miejsce – 500 zł.
– kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych:
I miejsce – 1.500 zł, II miejsce – 1.200 zł, III miejsce – 750 zł.
– kategoria – dorośli:
I miejsce – 2.000 zł, II miejsce – 1.500 zł, III miejsce – 1.000 zł.
W przypadku pracy grupowej, nagroda zostanie podzielona równo pomiędzy autorów pracy.
W przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do organizatora do 8 maja do północy.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/195177/Wiem-jak-w-banku–Konkurs-PAP-dla-nauczycieli-i-uczniow
Kontakt:  
samorzad@pap.pl

Ważne KONKURS NA TEMAT ROLI I ZADAŃ NBP
Wysokość wsparcia 500 – 2.000 zł.
Budżet programu 10.200 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}