POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, ZASOBY LUDZKIE

Samorząd Równych Szans

Źródło: firr.org.pl.
POLITYKI NA RZECZ PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia. W konkursie mogą wziąć udział JST wszystkich szczebli (gminy, powiaty, województwa), które realizują lub realizowały projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (gminy, powiaty, województwa), które realizują lub realizowały projekty zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Współorganizatorami konkursu są: Samorząd Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
W ramach konkursu nagradzane są najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Cel: promowanie najlepszych praktyk jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami i poprawy jakości ich życia.
Zgłaszane projekty zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych. Doceniane będą nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty.
Zgłoszenia konkursowe są oceniane w następujących obszarach:
– niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
– dostępna informacja,
– dostępna komunikacja,
– dostępna edukacja,
– dostępne rozwiązania architektoniczne,
– dostępne wybory,
– dostępność wydarzeń sportowych,
– dostępność wydarzeń kulturalnych,
– dostępność turystyki,
– dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne,
– zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami,
– działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami, w tym rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,
– działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
– działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym,
– inne nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans w dostępie osób z niepełnosprawnościami do pełnego udziału we wszystkich aspektach życia.
Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:
– aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami,
-niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja,
– działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami,
– edukacja włączająca,
– działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami,
– dostępne wybory.
Rada Nagrody wybiera najlepsze projekty, którym przyznaje się statuetkę „Samorząd Równych Szans”.
Przyznawane są trzy równorzędne Nagrody Główne, dla następujących grup samorządów:
1. Najlepsza gmina.
2. Najlepszy powiat grodzki.
3. Najlepszy powiat ziemski/województwo.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
16 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://firr.org.pl/aktualnosci/przedluzamy-termin-zglaszania-projektow-do-konkursu-samorzad-rownych-szans-6826/
Wnioski konkursowe należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk:
www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl
Kontakt:  
Magdalena Lubaś
T: 12 629 85 14 lub 663 000 040
bdp@firr.org.pl

Ważne POLITYKI NA RZECZ PRAW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}