AKTUALNE TEMATY

720 szkół ze wsparciem z programu „Posiłek w szkole i w domu”

Obraz Wokandapix z Pixabay
Za nami pierwszy rok działania rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, którego celem jest odtworzenie stołówek i jadalni szkolnych. Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano 200 mln zł z budżetu państwa, po 40 mln zł w każdym z tych lat. W 2019 roku takie dofinansowanie otrzymało 720 szkół. Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego programu to 2,75 mld zł.
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:
– doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek;
– wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:
– 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
– 25 tys. zł  – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).
„Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w programie.
W rozporządzeniu dotyczącym programu znajduje się rekomendowany katalog elementów wyposażenia, które powinno być kupione w ramach udzielonego wsparcia.
Na liście są m.in. stoły ze stali nierdzewnej, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarka z zamrażarką, zmywarka do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne, sprzęt do dezynfekcji oraz stoły, krzesła, zastawa stołowa i tace.
Określono także, jakie wymagania musi spełniać kupione w ramach wsparcia finansowego wyposażenie.
Wsparcie jest udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym te działające w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Łącznie w 2019 r. o środki wnioskowały 4 872 szkoły, z czego dofinansowanie otrzymało 720 szkół (tj. 481 organów prowadzących). Na realizację programu rozdysponowano kwotę 39 960 261 zł.
O programie
Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z 3 modułów:
1. Moduł dla dzieci i młodzieży.
2. Moduł dla osób dorosłych.
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za realizację modułu 3 – Minister Edukacji Narodowej.
Więcej informacji o Programie: https://www.gov.pl/web/edukacja/posilek-w-szkole-i-w-domu-modul-3

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}