AKTUALNE TEMATY

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu Kultura – zgłoszenia do 28 stycznia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Operator Programu Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, które odbędą się 6 i 7 lutego 2020 r. w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie do dnia 28 stycznia 2020 r. wypełnionego i podpisanego skanu formularza zgłoszeniowego na adres eog2016@mkidn.gov.pl
Dla każdego działania należy wypełnić oddzielny formularz zgłoszeniowy:
Działanie I – formularz zgłoszeniowy – szkolenie 6 lutego 2020 r.
Kwalifikujący się wnioskodawcy:
– publiczne instytucje kultury,
– archiwa państwowe,
– publiczne szkoły i uczelnie artystyczne,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– organizacje pozarządowe z sektora kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii.
Działanie II – formularz zgłoszeniowy – szkolenie 7 lutego 2020 r.
Kwalifikujący się wnioskodawcy:
– publiczne instytucje kultury,
– archiwa państwowe,
– szkoły i uczelnie artystyczne,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– organizacje pozarządowe z sektora kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– publiczne i prywatne podmioty komercyjne sektora kultury i sektora kreatywnego
Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się w Regulaminie szkolenia.
Dane kontaktowe w przypadku pytań dotyczących konferencji i szkolenia:
(22) 69 25 507, (22) 69 25 410 lub eog2016@mkidn.gov.pl
WAŻNE INFORMACJE:
– Liczba miejsc ograniczona! Udział w wydarzeniu wymaga potwierdzenia uczestnictwa z strony organizatora.
– Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały szkoleniowe.
– Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}