AKTUALNE TEMATY

Konkurs na projekty „Green Deal” z PROW 2014-2020

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) ogłosiła konkurs Rural Inspiration Awards (RIA) 2020 ukierunkowany na nowe priorytety strategiczne UE w dziedzinie Zielonego Ładu (Green Deal). Konkurs ma na celu wyróżnienie lokalnych inicjatyw, które promują działania na rzecz klimatu na obszarach wiejskich lub biogospodarkę. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lutego 2020 r.
Kategorie tematyczne konkursu:
1. Biogospodarka: projekty/działania w tej kategorii obejmują produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i odpadów w produkty o wartości dodanej, w tym żywność, paszę, produkty pochodzenia biologicznego i bioenergię.
2. Łagodzenie klimatu: projekty/działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych lub usuwające dwutlenek węgla z atmosfery.
3. Dostosowanie do klimatu: projekty/działania mające na celu zwiększenie odporności europejskiego rolnictwa i leśnictwa na niekorzystne skutki zmian klimatu.
Więcej informacji (w tym warunki udziału i formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
W poprzedniej edycji tego konkursu jednym z laureatów został Polak, Krzysztof Kowalski z Nasielska, który w swoim gospodarstwie hoduje świnie rasy złotnicka biała oraz uprawia len i rzepak.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}