12,8 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

PROW 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Celem programu jest skłonienie rolników lub ich domowników albo małżonków do rozpoczęcia działalności pozarolniczej. Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in. sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Wysokość wsparcia:
– 150.000 zł w przypadku samozatrudnienia;
– 200.000 zł w przypadku samozatrudnienia oraz utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
– 250.000 zł w przypadku samozatrudnienia oraz utworzenia co najmniej 2 miejsc pracy.
Osoby prowadzące tzw. „działalność na KRUS-ie”:
– 150.000 zł, przy zatrudnieniu 1 pracownika*;
– 200.000 – 250.000 zł, przy zatrudnieniu odpowiednio 2/3 pracowników.
Wkład własny:
0%.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ? 
Rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Wnioskodawcy nie mogą być wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
O wsparcie mogą ubiegać się nie tylko rolnicy ubezpieczeni z mocy ustawy w KRUS, ale także ci, którzy ubezpieczyli się dobrowolnie (rolnicy, którzy mają mniej niż hektar przeliczeniowy, a gospodarują na słabych glebach mogą także ubiegać się o wsparcie).
Pozostałe warunki uzyskania pomocy:
– gospodarstwo rolne musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub miejscowości do 5 tys. mieszkańców;
– nie otrzymano pomocy w ramach innych programów PROW 2014-2020 („Restrukturyzacja małych gospodarstw”;  „Premia dla młodych rolników”);
– numer identyfikacyjny w ARiMR.
Prowadzący działalność na tzw. „podwójnym KRUS-ie” mogą ubiegać się o dofinansowanie na podjęcie nowego profilu działalności (inny kod PKD).
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
Firma, która zostanie założona dzięki temu wsparciu, może zajmować się m.in.  sprzedażą detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, rękodzielnictwem, prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, usługami opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, a także działalnością informatyczną, architektoniczną i inżynierską, usługami rachunkowości, księgowymi, audytorskimi, technicznymi czy działalnością weterynaryjną. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem jest opublikowana w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r.
Głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej wskazanym w CEiDG musi stanowić miejscowość do 5.000 mieszkańców.
Pomoc nie przysługuje osobie, która była lub jest beneficjentem następujących instrumentów wsparcia: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013, „Premie dla młodych rolników”, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014 – 2020.
Wsparciu podlegają również operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości. Miejsce położenia tej nieruchomości będzie znajdować się w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej lub
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców.
Zatrudnienie pracowników musi nastąpić na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie może być zatrudnieniem średniorocznym, należy je utrzymać przez 2 lata od wypłaty II raty.
Opis: 
Organizatorem programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Nabór wniosków jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20 (PROW).
Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubiegającego się o pomoc.
Pomoc jest wypłacana w dwóch ratach:
I rata: 80% premii jest wypłacane gdy beneficjent spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy,
II rata: 20% premii beneficjent otrzymuje po realizacji biznesplanu.
Wypłata premii jest uzależniona od otrzymania jednolitej płatności obszarowej za rok, w którym złożony był wniosek – o ile nie przyznano płatności za rok poprzedni.
70% premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia.
Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności.
Termin składania wniosków:
31 maja 2022
Źródło / Więcej informacji: 
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt: 
http://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe

Temat: DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZA NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wysokość wsparcia: - 150.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy; - 200.000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy; - 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja
Poprzedni artykułWspólnie dla Regionu
Następny artykułSkrzydła Dla Mamy

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze