EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

digital // memory

Obraz Wokandapix z Pixabay
750.000 euro.
EDUKACJA HISTORYCZNO-OBYWATELSKA
Program wspiera projekty współpracy (w tym współpracy polsko-niemieckiej) pomiędzy organizacjami edukacyjnymi a interesariuszami społeczeństwa cyfrowego z sektora technologii obywatelskich. Wnioski o wsparcie można składać w języku angielskim lub niemieckim. W ramach programu obowiązuje 2-etapowa procedura wyboru projektów.

Rodzaj wsparcia:  DOTACJA
Finansowanie:  ZALICZKA
Budżet programu:  750.000 euro. 
Wysokość wsparcia:  maks. 90.000 euro.
Wkład własny:  jest oczekiwany, ale jego wysokość nie została określona. 
Czas trwania projektu:  12 miesięcy, od 1.10.2020. 
Partner zagraniczny:  TAK (posiadanie partnera w Niemczech nie jest obligatoryjne, ale zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania). 
Składanie wniosków przez internet:  TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Organizacje i instytucje non-profit z siedzibą w Polsce lub Niemczech, które:
– zajmują się edukacją formalną i pozaformalną (np. miejsca pamięci, muzea, stowarzyszenia lub inne podmioty obywatelskie),
– mają specjalistyczną wiedzę w dziedzinie technologii (na przykład ośrodki analityczne – think thanki, agencje edukacyjne).
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Program wspiera projekty współpracy (w tym współpracy polsko-niemieckiej) pomiędzy organizacjami edukacyjnymi a interesariuszami społeczeństwa cyfrowego z sektora technologii obywatelskich.
Dotacje można uzyskać na projekty:
– koncentrujące się na krytycznej analizie historii narodowego socjalizmu
albo
– skupiające się na współczesnych formach wrogości grupowej w związku z historią narodowego socjalizmu i historycznym rewizjonizmem (na przykład mowie nienawiści w Internecie, antysemityzmie, zaprzeczaniu Holokaustowi i teoriach spiskowych).
Realizowane projekty mają:
– służyć wspieraniu kultury pamięci 4.0 i łączyć cyfrowe narzędzia oraz technologie z miejscami historycznymi i lokalnymi doświadczeniami historycznymi;
– wykorzystywać środowisko uczenia się i komunikacji dzisiejszego społeczeństwa informacyjnego w celu wzmocnienia demokracji.
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja EVZ.
Cel: opracowanie i przetestowanie cyfrowych formatów edukacji historyczno-obywatelskiej.
Oprócz dofinansowania projektów beneficjenci otrzymują wsparcie w formie międzynarodowych spotkań w celu nawiązywania kontaktów i kształcenia ustawicznego na tematy cyfrowe.
Językiem roboczym programu jest język angielski.
W ramach programu obowiązuje 2-etapowa procedura wyboru projektów.
Wnioski o wsparcie można składać w języku angielskim lub niemieckim. 
Termin składania wniosków: 
1 marca 2020 (I etap naboru)
26 kwietnia 2020 (II etap naboru)
Źródło / Więcej informacji: 
https://www.stiftung-evz.de/eng/funding/critical-examination-of-history/digital-memory.html 
Kontakt: 
digital.memory@stiftung-evz.de 

Ważne EDUKACJA HISTORYCZNO-OBYWATELSKA
Wysokość wsparcia maks. 90.000 euro.
Budżet programu 750.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła wyższa
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}