EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego – projekty dla młodych

Obraz freestocks-photos z Pixabay
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW BAŁTYCKICH
Fundusz wspiera projekty rozwijające współpracę międzynarodową w regionie Morza Bałtyckiego. Priorytetem PSF w tegorocznej edycji (2020) jest wsparcie projektów stworzonych przez lub skierowanych do młodych ludzi mieszkających w regionie Morza Bałtyckiego. Grupa docelowa projektu to osoby w wieku 15-30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 90%, 10.000 – 65.000 euro.
Wkład własny: min. 10%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Działające od co najmniej dwóch lat organizacje młodzieżowe, organizacje współpracujące lub mające zamiar podjąć współpracę z młodzieżą, instytucje edukacyjne, władze centralne, regionalne lub lokalne.
Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch – oprócz Polski – partnerów z państw członkowskich Rady Państw Morza Bałtyckiego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty rozwijające współpracę międzynarodową w regionie Morza Bałtyckiego.
Priorytetem PSF w tegorocznej edycji (2020) jest wsparcie projektów stworzonych przez lub skierowanych do młodych ludzi mieszkających w regionie Morza Bałtyckiego.
Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z 3 długofalowych priorytetów RPMB, TJ:
– tożsamość regionalna,
– zrównoważony i dobrze prosperujący region,
– bezpieczny i stabilny region.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundusz Wsparcia Projektów Rady Państw Morza Bałtyckiego (CBSS PSF).
Grupa docelowa projektu: osoby w wieku 15-30 lat, od uczniów szkół średnich do młodych profesjonalistów.
Wnioski składa się w języku angielskim.
Państwa objęte programem: Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Rosja i Szwecja.
Termin składania wniosków:
31 marca każdego roku realizacji programu  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.cbss.org/psf
Kontakt:  
psf@cbss.org

Ważne WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW BAŁTYCKICH
Wysokość wsparcia maks. 90%, 10.000 - 65.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}