BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PO PC 2.4 – Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Obraz Jan Vašek z Pixabay
10.000.000 zł.
E-USŁUGI PUBLICZNE
W ramach niniejszego programu wnioskodawcy mogą uzyskać dotacje na:
1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 84,63%
Wkład własny: 15,37%.
Czas trwania projektu: 24 miesiące.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Jednostki naukowe (w znaczeniu określonym przez ustawę z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki – według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87).
2. Uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych.
3. Organizacje pozarządowe.
4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną.
2. Rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.
Utworzone w ramach projektów aplikacje mają umożliwiać ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.
Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.
Opis:
Organizatorem naboru wniosków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Nabór jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) 2014-20.
Nie wyznaczono minimalnej i maksymalnej wartości projektu.
Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia:
– e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych),
– e-uczenia się,
– e- włączenia społecznego,
– e-kultury,
– e-zdrowia.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:
https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor
Informacja o wydłużeniu terminu składania wniosków
Kontakt:
konkurs2.4@cppc.gov.pl

Ważne E-USŁUGI PUBLICZNE
Wysokość wsparcia 84,63%
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}