BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY

Granty na Eurogranty

50.000.000 zł.
PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Program przewiduje wsparcie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, Kreatywna Europa, LIFE). Wnioski o granty mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej. Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł, w tym:
– 20.000.000 zł dla woj. mazowieckiego ;
– 30.000.000 zł dla pozostałych województw.
Wysokość wsparcia: do 280.060 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wnioskować o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach wybranych programów Komisji Europejskiej.
Wnioski można składać samodzielnie lub w konsorcjum, jako koordynator, partner projektu lub członek konsorcjum.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Dofinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektu (w tym wsparcie w przygotowaniu dokumentacji) o dofinansowanie w ramach programów Komisji Europejskiej (np. Horyzont 2020, Kreatywna Europa, LIFE).
Opis:
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 2.3.6 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
Cel: sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.
Koszty kwalifikowalne:
– sfinansowanie kosztów usługi doradczej, niezbędnej do przygotowania projektu,
– sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest to wymagane w danym programie KE,
– organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w tych spotkaniach,
– sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej do konkursu w ramach programu KE.
Termin składania wniosków:
11 sierpnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie
Kontakt:
T: 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202
email:

Ważne PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ
Wysokość wsparcia do 280.060 zł, 100%.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}