AKTUALNE TEMATY

Fundusz Dostępności – pierwsza pożyczka na likwidację barier architektonicznych

Obraz Thomas_C_Rosenthal z Pixabay
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał pierwszą umowę nisko oprocentowanej pożyczki z Funduszu Dostępności. Ze wsparcia skorzystała Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie, która zrefinansuje w ten sposób montaż windy. Fundusz przyczynia się do niwelowania barier architektonicznych m.in. w budynkach mieszkalnych i instytucjach użyteczności publicznej. W budżecie programu jest ponad 40 mln zł.
Wspólnota Mieszkaniowa Kolberga 8 w Warszawie to pierwszy podmiot, z którym BGK podpisał umowę nisko oprocentowanej pożyczki z programu Fundusz Dostępności. Pieniądze zrefinansują koszty zakupu i montażu windy przystosowanej do przewozu niepełnosprawnych oraz osób w wieku powyżej 60 lat. Dźwig działa w klatce schodowej. Dzięki tym pieniądzom sfinansowano także dodatkowe prace wyburzeniowe i konstrukcyjne związane z montażem windy. Wartość pożyczki, którą otrzymała wspólnota, wynosi 200 tys. zł.
– W budynku mieszkalnym przy ul. Kolberga 8 mieszka 30 osób – z czego dwie są niepełnosprawne, a ponad połowa mieszkańców to osoby starsze, po 60 roku życia. Dlatego też poprawa dostępności budynku, a co za tym idzie poprawa komfortu mieszkańców, była dla nas ważna. Na pożyczkę z programu Fundusz Dostępności zdecydowaliśmy się ze względu na m.in. niskie oprocentowanie oraz możliwość karencji w spłacie. Już planujemy złożyć kolejny wniosek, by zrealizować inwestycję w sąsiednim budynku – mówi Jolanta Gontarek z firmy INTER-EJ Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami s.c.
Z Funduszu Dostępności można np. zamontować w budynkach windy, rampy i poręcze, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami. Pożyczka nie ma maksymalnego limitu, a okres jej spłaty może być rozłożony na 20 lat, przy oprocentowaniu od 0,15 proc. w skali roku. Istnieje także możliwość umorzenia spłaty nawet do 40 proc. wartości pożyczki. Wysokość umorzenia zależy od spełnienia kryterium terytorialnego, społecznego, a także od przeznaczenia budynku. Finansowanie z pożyczki można uzupełnić dotacją z PEFRON.
Pożyczka z Funduszu Dostępności może także zrefinansować koszty poniesione na poprawę dostępności budynków. W takim przypadku obowiązuje kryterium czasu, jaki upłynął od rozpoczęcia inwestycji. Wniosek w BGK należy złożyć do 12 miesięcy od startu prac. Dodatkowo w chwili składania wniosku inwestycja nie może być zakończona.
– Fundusz Dostępności to modelowy przykład tego, jak projekty realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego realnie poprawiają jakość życia Polaków. Cieszy nas fakt udzielenia pierwszej pożyczki. Montaż windy to duże udogodnienie dla mieszkańców budynku przy ul. Kolberga 8 w Warszawie. Mamy nadzieję, że kolejne instytucje wezmą przykład z tej wspólnoty. W Funduszu Dostępności mamy ponad 40 mln złotych do zagospodarowania, ze wsparcia może zatem skorzystać wiele podmiotów – mówi Paweł Chorąży, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Fundusz Dostępności jest jednym z pierwszych efektów ustawy o dostępności która weszła w życie we wrześniu 2019 r. – zwraca uwagę minister funduszy i polityki regionalnej. – Wykluczenie z życia społecznego, zawodowego czy publicznego zaczyna się wtedy, gdy natrafiamy na bariery, których sami nie jesteśmy w stanie pokonać. Dzięki Funduszowi Dostępności uwalniamy „więźniów czwartego piętra” – dajemy im większą samodzielność. Codzienne sprawy, jak wyjście na  spacer czy po zakupy, mogą znów być faktycznie codzienne, a nie zamawiane i wyczekiwane przez kilka dni. Takie udogodnienia dla seniorów czy osób z niepełnosprawnościami to praktyczny wymiar ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Bez tych przepisów nie byłoby Funduszu Dostępności, a bez Funduszu Dostępności… Na szczęście nie muszę dokańczać tego  zdania, bo te przepisy są – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.
Fundusz Dostępności jest częścią rządowego programu Dostępność Plus. Skorzystać z niego mogą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, szkoły wyższe, instytucje publiczne oraz kultury, a także jednostki naukowe.
Więcej informacji o pożyczkach i Funduszu Dostępności można znaleźć na stronie bgk.pl.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego, media.bgk.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}