AKTUALNE TEMATY

Centra usług społecznych – dłuższy termin składania wniosków

Dobre wiadomości dla samorządów. Wydłużono termin składania wniosków w ramach konkursu na tworzenie centrów usług społecznych. Wnioski można składać do 31 marca do godz. 12.00.
Centra usług społecznych, czyli…
To nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo – pełna koordynacja i informacja o usługach społecznych w jednym miejscu – z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.
Kto może ubiegać się o środki na tworzenie centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług?
Jednostki samorządu terytorialnego – gminy.
W zależności od typu projektu mogą to być:
– gminy liczące poniżej 5 000 mieszkańców,
– gminy liczące między 5 000 a 99 999 mieszkańców,
– miasta liczące od 100 000 mieszkańców,
– miasta na prawach powiatu.
Jaka kwota jest przeznaczona na dofinansowanie projektów? Czy wymagany jest wkład własny?
100 mln zł. Wkład własny nie jest wymagany.
Jaka jest maksymalna wartość projektu?
W zależności od typu CUS maksymalna wartość projektu wynosi od 2,5 mln zł do 5 mln zł.
Co należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie?
Trzy załączniki – wstępne koncepcje:
– przeprowadzenia diagnozy potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych,
– wypracowywania modelu rozwoju i integracji usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS jako nowej jednostki organizacyjnej,
– organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań wspierających, opartych na wolontariacie, samopomocy mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim (których wymogi zostały określone w Regulaminie konkursu udostępnionym na stronie internetowej www.efs.mrpips.gov.pl)
Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Nabór wniosków wydłużono do 31 marca 2020 r. (do godziny 12:00).
Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) dostępnego na stronie www.sowa.efs.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}