AKTUALNE TEMATY

Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”

Projekty z zakresu innowacji społecznych, ekologii, smart cities, kultury czy edukacji to zwycięskie pomysły w pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd”.
Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności. Głównym kryterium oceny były nowatorstwo w skali kraju oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach.
W kategorii miasta powyżej 200 tys. mieszkańców zwyciężyła Gdynia za projekt „Gdyński ogród deszczowy”; w kategorii gminy miejskie zwyciężył Ciechanów z pomysłem „T-Master inteligentne pojemniki na odpady”.
W kategorii gminy miejsko-wiejskie nagrodzono Grodzisk Mazowiecki, w którym powstała Innowacyjna Biblioteka XXI wieku.
W kategorii gminy wiejskie zwyciężył Klembów z projektem „Nowoczesne, przyjazne usługi dla mieszkańców elementem rozwoju gminy Klembów”.
W ostatniej kategorii nagrodzono powiat toruński za projekt „Eugeniusz wyruszył labiryntem ze szkoły tajemnic do świata 3D. Realizacja partnerskich projektów edukacyjnych współfinansowanych z EFS”.
Innowacyjny samorząd to taki, który ulepsza swoje usługi i sposób zarządzania, tworzy korzystniejsze warunki do rozwoju, poprawia jakość życia mieszkańców. Podstawą innowacyjności jest zmiana sposobu myślenia i przeprojektowanie dotychczasowych procesów. Potencjał innowacyjny samorządów jest duży, czego potwierdzeniem są działania zwycięzców konkursu – mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podczas gali rozdania nagród.
Wręczenie nagród odbyło się 26 lutego w Ministerstwie Rozwoju. Uroczystość była połączona z debatą „Innowacyjność samorządów a ich główne wyzwania na najbliższe lata”. Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP, patronują mu Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju.
W jury zasiadają przedstawiciele ministerstw, reprezentanci największych organizacji samorządowych i eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}