OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – dofinansowanie projektów bilateralnych

Obraz David Mark z Pixabay
150.000 euro.
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z PAŃSTW EOG
W ramach naboru można uzyskać dotacje na projekty mające na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein). Efektem naboru powinno być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: REFUNDACJA
Budżet programu: 150.000 euro.
Wysokość wsparcia: 100%, 1.000 – 20.000 euro.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30.09.2021.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Polsce.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu nawiązywanie i/lub wzmacnianie kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).
Efektem naboru powinno być przygotowanie dwustronnych projektów partnerskich ubiegających się o dofinansowanie w naborach w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu.
Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów bilateralnych złożonych w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, dotyczących jednego lub więcej z poniższych obszarów programowych:
1. Obszar programowy: Środowisko naturalne i ekosystemy.
2. Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw energii.
3. Obszar programowy: Złagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do tych zmian.
Realizowane projekty muszą mieć charakter bilateralny oraz nieinwestycyjny.
Opis:  
Operatorem Programu jest Minister Klimatu.
Nabór jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nabór jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Projekt ma charakter bilateralny, jeśli biorą w nim udział przedstawiciele z przynajmniej jednego Państwa-Darczyńcy oraz Polski.
Zakres przedmiotowy projektów może polegać na udziale lub/i organizacji wizyt studyjnych, konferencji, warsztatów i seminariów, które przyczynią się do nawiązywania i /lub wzmacniania kontaktów dwustronnych pomiędzy podmiotami z Polski i podmiotami z Państw-Darczyńców.
Koszty kwalifikowane:
– koszty podróży krajowych i zagranicznych (w klasie ekonomicznej);
– zakwaterowanie i diety.
Każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w danym Państwie-Darczyńcy są uznawane za partnerów kwalifikujących się do udziału w Projektach bilateralnych.
Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w języku polskim do NFOŚiGW.
Dodatkowo w języku angielskim należy przedstawić:
– list intencyjny lub umowę partnerską;
– krótki opis planowanych działań bilateralnych wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji Projektu oraz roli Partnerów (zawarty we wniosku o dofinansowanie, zakładka Summary).
Termin składania wniosków:
nabór ciągły do 30 września 2020 lub wcześniejszego wyczerpania alokacji
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,21,ogloszenie-i-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bilateralnych.html#_ftn1
http://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/znajdz-partnera-z-panstw-darczyncow/
Kontakt:  
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
mfeog@nfosigw.gov.pl
Ministerstwo Klimatu
mfeog@klimat.gov.pl

Ważne WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI Z PAŃSTW EOG
Wysokość wsparcia 100%, 1.000 – 20.000 euro.
Budżet programu 150.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • refundacja
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}