EDUKACJA I MŁODZIEŻ, IT, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

NieBezpieczni w sieci

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
W ramach konkursu można uzyskać nagrody pieniężne oraz dotacje związane z realizacją projektów kampanii edukacyjno-informacyjnych, których celem jest wzrost świadomości obywateli Polski w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz które są kierowane do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
– dorosłych korzystających z Internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34 roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej);
– przedsiębiorców (małych i średnich);
– opiekunów dzieci (bezpieczeństwo dzieci w sieci).
Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 500.000 zł (dotacje),
15.000 zł (nagrody pieniężne dla zwycięzców).
Wysokość wsparcia: 100%,
– maks. 500.000 zł (dotacje),
– maks. 15.000 zł (nagrody pieniężne dla zwycięzców).
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji minimum jednej kampanii edukacyjnej/informacyjnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty kampanii edukacyjno-informacyjnych, których celem jest wzrost świadomości obywateli Polski w zakresie bezpieczeństwa w internecie oraz które są kierowane do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
– dorosłych korzystających z Internetu, o niskiej świadomości zagrożeń (ze szczególnym uwzględnieniem osób powyżej 34 roku życia, głównie ze wsi, małych i średnich miast o dochodach poniżej średniej);
– przedsiębiorców (małych i średnich);
– opiekunów dzieci (bezpieczeństwo dzieci w sieci).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Państwowy Instytut Badawczy NASK. Partnerami konkursu są: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Agencja Kreatywna .bringMore advertising.
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” (KEI) współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC) Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”.
Konkurs jest częścią kampanii „e-Polak potrafi!”
Pełna nazwa konkrusu to: „NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”.
Cel: wzrost świadomości Polaków na temat bezpieczeństwa w sieci.
Organizatorzy konkursu zrealizują, we współpracy ze zwycięskimi NGO, od 1 do 3 najlepszych kampanii.Pula nagród w konkursie wynosi 15.000 zł. Wysokość poszczególnych nagród zależy od liczby wyłonionych zwycięzców.
W przypadku wyłonienia 3 zwycięzców:
– nagroda za pierwsze miejsce – 7.000 zł,
– nagroda za drugie miejsce – 5.000 zł,
– nagroda za trzecie miejsce – 3.000 zł.
W przypadku wyłonienia 2 zwycięzców:
– nagroda za pierwsze miejsce – 10.000 zł,
– nagroda za drugie miejsce – 5.000 zł.
W przypadku wyłonienia 1 zwycięzcy, otrzymuje on nagrodę w wysokości 15.000 zł.
W ramach konkursu obowiązuje dwuetapowy proces oceny wniosków.
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie: http://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs
Termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/informacja-o-konkursie
Kontakt:  
https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/kontakt

Ważne BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE
Wysokość wsparcia 100%, - maks. 500.000 zł (dotacje), - maks. 15.000 zł (nagrody pieniężne dla zwycięzców).
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}