EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Świat oczami młodych

10.000 zł.
KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.
Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku 7-19 lat – uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa/ośrodek kultury).

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Budżet programu: 10.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
1. Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa.
2. Ośrodek kultury.
Udział w konkursie może wziąć młodzież w wieku 7-19 lat – uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem szkół artystycznych oraz podopiecznych ośrodków kultury.
Opis:  
Organizatorami konkursu są Fundacja Banku Ochrony Środowiska oraz Poczta Polska S.A.
Konkurs jest  objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie znaczka pocztowego przedstawiającego wolontariat w różnych aspektach: tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów jak i samych wolontariuszy.
Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat wolontariatu i jego roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.
Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji pomiędzy placówkami edukacyjnymi (szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa/ośrodek kultury).
Cel: promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu, oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie potrzebującym wsparcia: ludziom, zwierzętom, przyrodzie.
Najlepsze trzy prace konkursowe zostaną wykorzystane do zaprojektowania przez Pocztę Polską S.A. arkusika trzyznaczkowego, który zostanie wydany w nakładzie 100.000 sztuk.
Prace będą oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych (brany jest pod uwagę wiek autora w momencie wykonania pracy):
– poniżej 12 roku życia;
– 12-15 lat;
– 16-19 lat.
Kryteria oceny prac konkursowych:
– estetyka wykonania;
– pomysłowość i oryginalność;
– zgodność pracy z tematyką konkursową;
– możliwość wykorzystania jako wzoru dla znaczka pocztowego.
Pracę konkursową należy wykonać:
– ręcznie na papierze dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp.;
– w orientacji poziomej, w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
Nagrody w konkursie:
1. Trzy nagrody główne (po jednej w każdej kategorii wiekowej) w postaci:
wydania 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie 100 tysięcy sztuk zaprojektowanym przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne
oraz
przyznania nagród rzeczowych o łącznej wartości do 3.000 PLN dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek (z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe).
Organizatorzy przewidują we wszystkich kategoriach wyróżnienia dla 10 prac w postaci nagród rzeczowych – o łącznej wartości do 7.000 PLN brutto, dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek (z których nadesłano nagrodzone prace konkursowe).
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2020 (rejestracja placówek)
5 czerwca 2020 (przesyłanie prac konkursowych)
Źródło / Więcej informacji:  
https://oczamimlodych.pl
Kontakt:  
Fundacja BOŚ
ul. Żelazna 32
00-832 Warszawa
T: 507 006 579
w dni robocze: pn-pt, w godz. 10.00 – 14.00.
oczamimlodych@fundacjabos.pl
https://oczamimlodych.pl/index.php?m=ko

Ważne KONKURS NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO
Budżet programu 10.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}