EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, TRANSPORT

Kolejowe ABC – Czas na przygodę

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Uczestnictwo w konkursie polega na zbieraniu punktów w edukacyjnej aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC”. Aplikacja ”Kolejowe ABC” powstała w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Główną nagrodą w konkursie jest udział w pięciodniowej Zielonej Szkole w Bieszczadach, w miejscowości Bystre na terenie gminy Baligród, w terminie 4 – 8 maja 2020 r., a w tym w specjalnych, dedykowanych zajęciach edukacyjnych w ramach Kampanii Kolejowe ABC, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się na terenie kolejowym oraz w okolicy.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może wziąć udział ?  
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z całej Polski .
W konkursie nie może uczestniczyć szkoła, która wygrała nagrodę główną w poprzednich edycjach Konkursu lub w innych konkursach organizowanych przez organizatora.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Urząd Transportu Kolejowego.
Uczestnictwo w konkursie polega na zbieraniu punktów w edukacyjnej aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC”. Aplikacja ”Kolejowe ABC” powstała w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Cele:
1. Propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych  z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych.
3. Nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży.
4. Wyłonienie zwycięskiej klasy, która zdobyła największą liczbę punktów.
5. Promocja działań podejmowanych przez Urząd Transportu Kolejowego na rzecz bezpieczeństwa.
Uczestnictwo w Konkursie polega na zbieraniu punktów w edukacyjnej aplikacji mobilnej Kolejowe ABC, którą można pobrać ze sklepu App Store – iOS w wersji 9.0 (lub nowszej) lub Google Play – Android w wersji 4.4 (lub nowszej).
Uczestnik podczas rejestracji podaje nazwę szkoły oraz klasy, do której uczęszcza, i w ten sposób zostaje do niej przypisany, co daje możliwość zdobywania punktów na rzecz swojej klasy.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z tej samej klasy.
Konkurs wygrywa klasa, która otrzyma największą liczbę punktów.
Główna nagroda: udział w pięciodniowej Zielonej Szkole w Bieszczadach, w miejscowości Bystre na terenie gminy Baligród, w terminie 4 – 8 maja 2020 r., a w tym w specjalnych, dedykowanych zajęciach edukacyjnych w ramach Kampanii Kolejowe ABC, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się na terenie kolejowym oraz w okolicy.
Termin składania wniosków:
31 marca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://kolejoweabc.pl/konkursy/637-konkurs-kolejowe-abc-czas-na-przygode
Kontakt:  
konkurs@utk.gov.pl

Ważne BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE KOLEJOWYM
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}