AKTUALNE TEMATY

Ministerstwo Klimatu ogłosiło nabory w ramach Funduszy Norweskich i EOG

Obraz ejaugsburg z Pixabay
Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosiło pierwsze nabory w trzech obszarach tematycznych wspieranych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021. Łączny budżet naborów wynosi ponad 580 mln. złotych.
Nabory wniosków zostały ogłoszone w ramach trzech następujących obszarów tematycznych:
1) Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.
Nabór: Realizacja inwestycji w zakresie zielonej i niebieskiej infrastruktury w miastach

Nabór: Prowadzenie przez szkoły działań uświadamiających na temat adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków 
2) Środowisko naturalne i ekosystemy.
Nabór: Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami

Nabór: Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi

Nabór: Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)
3) Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne.
Nabór: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych

Nabór: Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej 

Nabór: Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

Źródło: Ministerstwo Klimatu, gov.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}