AKTUALNE TEMATY

Trwa nabór wniosków w programach MRPiPS przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością

Obraz BeatriceBB z Pixabay
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków w programach „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Wnioski o dofinansowanie można przesyłać do 3 kwietnia br.
Program opieki wytchnieniowej kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pfron.org.pl.

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}